Logga in
Logga in

Skåne Väg 511, Höllviken–Stavstensudde, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg längs väg 511 mellan Höllviken och Stavstensudde. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Projektet är tillsvidare pausat, på grund av brist på fortsatt finansiering. Dialog pågår för en ny överenskommelse om finansiering innan projektet kan återupptas.

Om projektet

Vi planerar för att bygga en cirka 8,5 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde. Syftet är att öka trafiksäkerheten på sträckan för dig som cyklist och gående, samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter. Gång- och cykelvägen kommer att kopplas ihop med det befintliga gång- och cykelvägsnätet och kommer att bli en del av den så kallade Sydkustleden.

Tidsplan

Samrådsmaterialet finns under Dokument.

Samrådsmaterialet finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Kontakt

Johan Ekström

Åtgärdsplanerare

Telefon: +46 10-124 43 38