Logga in
Logga in

Skåne Väg 519, Rängs sand och Kämpinge by, tätortsåtgärder

Vi ska göra det bättre för oskyddade trafikanter i Rängs sand och Kämpinge by. Bland annat kommer vi att förbättra gång- och cykelvägar samt passager.

Vad?

Tätortsåtgärder i Rängs sand och i Kämpinge by.

Varför?

Vi vill förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och efterlevnaden av hastighetsgränser samt förbättra dagvattenhanteringen.

Nuläge

Kontrakt har tecknats med konsult och arbete med utredning och projektering pågår.

Om projektet

Vi kommer att arbeta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter i Rängs sand och i Kämpinge by. Till exempel möjligheten att förbättra gång- och cykelvägar samt passager över Räng sandsvägen (väg 519). Vi kommer även att arbeta med dagvattenåtgärder.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och efterlevnaden av hastighetsgränser samt att förbättra dagvattenhanteringen.

Tidsplan

1 Upphandling konsult för utredning och projektering Hösten 2023

2 Utredning och projektering samt framtagande av förfrågningsunderlag 2024

3 Byggstart Preliminärt 2025

4 Klart Preliminärt 2026

Kontakt

Maria Lund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 19