Logga in
Logga in

Skåne Väg 734, Abbekås–Skivarp, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg intill väg 734 mellan Abbekås i söder och Skivarp i norr. Det gör vi för att öka säkerheten för dig som går och cyklar.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Abbekås och Skivarp.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. Samråd på orten 26 juni kl. 16.00 - 19.00 på Landsvägen 29 B (torget i Skivarp)

Om projektet

Den övergripande bristen längs väg 755, mellan Torsjö och Skivarp, är att det i dag saknas trafiksäkra sätt att ta sig fram för gående och cyklister och det finns i dag behov att kunna cykla till arbetet och i rekreation- och turismsyfte. Mellan Torsjö i norr och Skivarp i söder ska därför en separerad gång- och cykelväg byggas.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 13 juni - 15 augusti

2 Samrådshandling Vår 2025

3 Granskning av vägplan Höst 2025

4 Byggstart Preliminärt sommar 2026

5 Klart Preliminärt sommar 2027

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
Karta i större format (png, 365 kB)

Kontakt

Katrin Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 41

Magdalena Lutczyk

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 15 83