Logga in
Logga in

Skåne Väg 744, Ystad, Skönadalsdammen

Vi planerar att göra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Skönadalsdammen i Ystad.

Vad?

Utredning av dammsäkerhetshöjande åtgärder och miljökonsekvensbedömning.

Varför?

För att öka dammsäkerheten.

Nuläge

Upphandling av projekterande konsult.

Om projektet

Vi planerar och utreder för ökad säkerheten i Svarteån vid Skönadal i Ystads kommun. Utredningen innebär att ta fram en långsiktig hållbar lösning. Den ska bland annat ta hänsyn till dammsäkerhet, miljö, ekologiska konsekvenser, kulturvärden, passerbarhet och hydrologiska aspekter.

Vi har ett förläggande om dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Skönadalsdammen i Ystad Kommun.

Tidsplan

1 Konsultupphandling Augusti 2023

2 Byggstart Preliminärt hösten 2025

3 Klart Preliminärt hösten 2026

Kontakt

Annette Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 78