Logga in
Logga in

Skåne Väg 744, Ystad, Skönadalsdammen

Vi utreder att göra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Skönadalsdammen i Ystad.

Vad?

Utredning av dammsäkerhetshöjande åtgärder och miljökonsekvensbedömning.

Varför?

För att öka dammsäkerheten.

Nuläge

Projektet är avslutat och den här sidan kommer att tas bort från trafikverket.se den 31 maj.

Om projektet

Vi utreder för ökad säkerheten i Svarteån vid Skönadal i Ystads kommun. Utredningen innebär att ta fram en långsiktig hållbar lösning. Den ska bland annat ta hänsyn till dammsäkerhet, miljö, ekologiska konsekvenser, kulturvärden, passerbarhet och hydrologiska aspekter.

Vi har ett förläggande om dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Skönadalsdammen i Ystad Kommun.

Information

Projektet är vilande då Trafikverket inte är att betrakta som verksamhetsutövare och dammsäkerhetsansvarig för Skönadalsdammen utifrån Mark- och miljödomstolens domslut.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Konsultupphandling Augusti 2023

2 Byggstart Preliminärt hösten 2025

3 Klart Preliminärt hösten 2026

Kontakt

Annette Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 78