Logga in
Logga in

Skåne Väg 913, Bjärred–Flädie, planskild korsning

Vi bygger om plankorsningen vid väg 913 till en planskild korsning för att öka säkerheten.

Vad?

Vi ersätter plankorsningen med en planskild korsning. 

Varför?

Ökad säkerhet mellan vägen och järnvägen, samt bättre tillgänglighet till stationen i Flädie. 

Nuläge

Vägplanen är lämnad till Planprövningsmyndigheten för fastställelseprövning.

Om projektet

Väg 913 korsar Lommabanan strax söder om Flädie. För att öka säkerheten i korsningen mellan vägen och järnvägen bygger vi om plankorsningen till en planskild korsning. Säkerheten för oskyddade trafikanter ska också förbättras genom att vi separerar vägtrafiken och gång- och cykeltrafiken.

Beräknad byggstart är år 2025 (i samband med Lommabanan etapp 2). 

Vad händer just nu?

Vi gjorde ett uppehåll i planläggningsprocessen när arbetet med en ny station i Flädie blev aktuellt. Nu har planeringen för den nya stationen kommit längre och arbetet med vägplan för väg 913 har återupptagits.

Det tidigare förslaget till vägplan har setts över och omarbetas utifrån följande perspektiv: 

  • förbättrad åtkomst till stationen i Flädie
  • förbättrad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter vid den föreslagna busshållplatsen.

I december 2022 lämnades vägplanen till Planprövningsmyndigheten för fastställelseprövning.

Tidsplan

Här kan du se vad som händer framöver.

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag till ombyggnad/omdragning av väg 913 samt indragning av väg från allmänt underhåll på delar av väg 913.

Under granskningstiden kan synpunkter lämnas. Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 april 2022. Ange diarienummer TRV 2015/12842. 

2 Fastställelseprövning Hösten 2022

Beräknad byggstart är år 2025.

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om Väg 913.

Kontakt

Olof Fredholm

Telefon: +46 10-124 43 58


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Olof Fredholm
Kommunikatör
Jonatan Jensen