Logga in
Logga in

Södermanland E20, Eskilstuna, trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby

Vi planerar att utföra trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Planering och projektering pågår.

Om projektet

Trafikplatserna är olycksdrabbade på grund av den nuvarande utformningen. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Detta ska vi göra:

  • Vid trafikplats Marielund ska vi förlänga och räta ut påfartsrampen till E20 österut för att få en bättre linjeföring.
  • Vid trafikplats Årby ska vi räta ut alla påfarter till cirkulationsplatsen, och bygga separerade högersvängfält söderut, österut och eventuellt västerut.

Under byggtiden ska trafiken så långt det är möjligt kunna passera arbetsplatsen. Det kan också bli aktuellt att leda om trafiken via närliggande trafikplatser. När trafikplatserna är färdigbyggda kommer alla påfarter till cirkulationsplatsen i Årby och påfarten till E20 i Marielund att ha en bättre utformning, som underlättar både trafikflödet och sikten, och därmed ökar trafiksäkerheten.

Tidsplan

1 Planering och projektering 2023- vinter 2024

2 Byggstart Sommar 2025

3 Klart 2026

Översiktskarta

Översiktskarta över trafikplats Marielund och trafikplats Årby.

Kontakt

Linda Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 11