Logga in
Logga in

Södermanland E4, Nyköping, Blommenhovsbroarna

Vi ska byta ut de två parallella broarna på E4 vid Blommenhov i Nyköping. Syftet är att de tyngsta tillåtna fordonen ska kunna köra på broarna.

Vad?

Utbyte av två vägbroar på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Varför?

För att höja bärighetsklassen på broarna från BK1 till den högsta BK4.

Nuläge

Vi tar fram en utredning för broplacering och en vägplan. Vi genomför ett tidigt samråd.

Samrådsunderlag - tidigt skede

E4 Blommenhovsbroarna,
Nyköpings kommun
Vi planerar att byta ut två parallella vägbroar på E4
vid Blommenhov i Nyköpings kommun för att höja
bärighetsklassen av broarna från BK1 till BK4. Läs
mer om våra planer och skicka dina synpunkter till
oss!

Samrådstid: 3-25 juni 2024

Plats för handlingar: www.trafikverket.se/e4-
blommenhovsbroarna. Underlaget finns också på
Trafikverkets kontor, Kungsgatan 71, Eskilstuna
och hos Nyköpings kommun, Stadshuset, Stora
Torget.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter via brev till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28
Borlänge eller via e-post till
investeringsprojekt@trafikverket.se
senast den 25 juni 2024.
Ange diarienummer TRV 2024/9097
Du kan också lämna dina synpunkter på
Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/e4-blommenhovsbroarna 

Mer information: Magnus Persson, projektledare,
telefon 010-123 42 38.

Om projektet

Vi ska byta ut de två parallella broarna på E4 över järnvägen vid Blommenhov i Nyköping för att de tyngsta tillåtna fordonen ska kunna köra på broarna.

De nuvarande broarna har den näst högsta bärighetsklassen BK1, som tillåter 64 tons bruttovikt. Vi ska höja bärighetsklassen på broarna till BK4 som är den högsta bärighetsklassen. BK4 innebär att fordon med 74 tons bruttovikt får köra på de nya broarna. Läs mer om bärighetsklasser här.

Det är inte möjligt att förstärka de nuvarande broarna så de klarar de tyngsta fordonen, istället måste vi bygga nya broar. Vi arbetar med att hitta den bästa lösningen för hur arbetet ska gå till.

Under våren 2024 gör vi vissa arbeten på plats, som till exempel inmätningar och geotekniska undersökningar som ska visa hur förutsättningarna ser ut i marken. Vi genomför ett tidigt samråd.

Nyheter

Översiktskarta

Översiktskarta på sträckan mellan broarnas trafikplatser.

Tidsplan

1 Broplaceringutredning jan. 2023–dec. 2023

2 Tidigt samråd juni 2024

3 Samråd okt. 2024–dec. 2024

4 Granskning av vägplan våren 2025

5 Fastställelsehandling hösten 2025

6 Byggstart 2027

Från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38