Logga in
Logga in

Södermanland E4, Nyköping, Blommenhovsbroarna

Vi ska bytta ut två parallella broar till BK4 på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Vad?

Utbyte av två vägbroar på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Varför?

För att höja bärighetsklassen på broarna från BK1 till den högsta BK4.

Nuläge

Vi tar fram en utredning för broplacering och en vägplan.

Om projektet

Vi ska byta ut två parallella broar på E4 över järnvägen vid Blommenhov i Nyköping. Broarna ska få den högsta bärighetsklassen BK4 för att möjliggöra för tyngre fordon att köra på broarna. 

Trafiken under byggtiden ska inte begränsas mer än nödvändigt vilket innebär att två körfält i vardera riktning ska vara öppna i största möjliga mån under hela byggtiden.

Vägplaneskedet inleds med en broplaceringsutredning för att komma fram till den mest optimala och kostnadseffektiva brolösningen för ändamålet.

Översiktskarta

Översiktskarta på stäckan mellan broarnas trafikplatser.

Tidsplan

1 Broplaceringutredning jan 2023–dec 2023

2 Tidigt samråd våren 2024

3 Samråd okt 2024–dec 2024

4 Granskning av vägplan våren 2025

5 Fastställesehandling hösten 2025

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magnus Persson
Kommunikatör
Roger Falk