Logga in
Logga in

Södermanland E4, Nyköping, Blommenhovsbroarna

Vi ska bytta ut två parallella broar till BK4 på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Vad?

Utbyte av två vägbroar på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Varför?

För att höja bärighetsklassen på broarna från BK1 till den högsta BK4.

Nuläge

Vi tar fram en utredning för broplacering och en vägplan.

Om projektet

Vi ska byta ut de två parallella broarna på E4 över järnvägen vid Blommenhov i Nyköping för att de tyngsta tillåtna fordonen ska kunna köra på broarna.

Idag har broarna den näst högsta bärighetsklassen, som tillåter 64 tons bruttovikt. Vi ska höja bärighetsklassen på broarna till BK4 som är den högsta bärighetsklassen. BK4 innebär att fordon med 74 tons bruttovikt får köra på bron. Läs mer om bärighetsklasser här.

Det är inte möjligt att förstärka de nuvarande broarna så de klarar de tyngsta fordonen, istället måste vi bygga nya broar. Vi arbetar med att hitta den bästa lösningen för hur arbetet ska gå till.

Under våren 2024 kommer vi att påbörja vissa arbeten på plats, som till exempel inmätningar och geotekniska undersökningar som ska visa hur förutsättningarna ser ut i marken.

Översiktskarta

Översiktskarta på stäckan mellan broarnas trafikplatser.

Tidsplan

1 Broplaceringutredning jan 2023–dec 2023

2 Tidigt samråd våren 2024

3 Samråd okt 2024–dec 2024

4 Granskning av vägplan våren 2025

5 Fastställelsehandling hösten 2025

6 Byggstart 2027

Från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38