Logga in
Logga in

Södermanland Katrineholm, förbigångsspår

Vi ska bygga två förbigångsspår öster om Katrineholm C. Det gör vi för att öka kapaciteten på Västra stambanan mellan Gnesta och Hallsberg.

Vad?

Vi ska bygga två förbigångsspår vid Katrineholm.

Varför?

För att skapa förutsättningar för norr- och södergående godståg till och från Stockholm på Västra stambanan.

Nuläge

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Vi har kontrakterat konsult för att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Vi ska bygga två förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt cirka 2 200 meter. Dessutom bygger vi cirka 1 kilometer serviceväg på ömse sidor, för att vi ska kunna bygga och underhålla de nya spåren. Vi kommer även att bygga teknikhus och förstärka anslutande vägar.

Stora kapacitetsproblem mellan Gnesta och Hallsberg

Västra stambanan mellan Gnesta och Hallsberg är en knappt 14 mil lång dubbelspårssträcka med stora kapacitetsproblem. Spårkapaciteten har länge varit för låg för att vi ska kunna möta marknadens efterfrågan på tåglägen och tågtrafikens utveckling. Det har resulterat i att person- och godståg inte kunnat köras på önskade tider. Dessutom får många tåg stora förseningar på grund av att de hinner upp ett långsammare tåg, och inte kan passera.

Mellan Järna och Hallsberg är det dubbelspår med möjlighet för tåg att passera ett annat tåg (förbigångsspår) på cirka 25 procent av driftsplatserna längs hela sträckan. Det är två kategorier av tåg som drabbas:

  • Godståg från Stockholm som vill avgå under eftermiddagen i riktning mot Hallsberg, men som på grund av persontrafikens högtrafikperiod tvingas att lägga sina avgångar allt tidigare.
  • Godståg från Hallsberg mot Stockholm som har problem att komma iväg. Det krävs en tidslucka på 50 minuter mellan de snabbgående persontågen för att ett godståg ska få ett läge i tidtabellen. Detta framtvingar stora anpassningar av när godstågen avgår mot Stockholm.

Så påverkas du

När vi tar fram bygghandlingen kommer vi att göra platsbesök för inmätning provtagning både dag- och nattetid.

När vi bygger kommer vi att transportera material och maskiner. Det kan komma att störa dig som bor i närheten.

Tidsplan

1 Tidigt samråd april 2020

2 Samråd – samrådshandling 20 dec 2021–31 jan 2022

3 Granskning av järnvägsplan 20 april 2022–25 maj 2022

4 Vi skickar järnvägsplanen för fastställelse oktober 2022

5 Bygghandling 2024–2025

6 Byggstart 2025

7 Klart 2027

Kontakt

Erik Fridén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 87

Magnus Nicklasson

Plansamordnare/markförhandlare

Telefon: +46 10-123 70 94