Logga in
Logga in

Flera län Kvicksundsbron, nya ledverk

Vi byter ut och förstärker ledverken vid Kvicksundsbron. Ledverken, som är ett kollisionsskydd, består av kraftiga stålbalkar och bromsar in och leder fartyg rätt under bron.

Vad?

Vi byter ut ledverken under Kvicksundsbron.

Varför?

Nya ledeverk ger ökad säkerhet när båtar passerar under bron.

Nuläge

Förberedande arbete inför byte av ledverk.

Om projektet

Pågående arbete våren 2024

Under mars och april river vi det gamla brofundament öster om bron och gör plats för de nya ledverken.  Vi kommer att provborra och spränga vilket skapar buller. Efter det schaktar vi och forslar bort material. Arbetet pågår från slutet av mars och fram till mitten av april. 

Det är ett förberedande arbete inför monteringen av de nya ledverken, som vi genomför i sommar, 2024. 

Arbetstider

Måndag–fredag 07:00–19:00.

Vi håller koll på det höga ljudet

Som närboende kan du uppleva att arbetena bullrar och stör. Vår entreprenör gör sitt bästa för att störa så lite som möjligt. Det finns villkor för hur högt det får låta enligt projektets miljödom. Vi kommer att göra kontinuerliga mätningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer och att vi följer bullerkraven enligt miljödomen.

Tidigare arbete

Under hösten 2023 genomförde vi så kallade grundläggningsarbeten. Det innebar att vi vibrerade och slog ner pålar, 35-meter långa rör, i sjöbottnen som ledverken sen ska stå på. Arbetet är klart. 

Trångt för fritidsbåtar att passera

Våra arbeten påverkar inte framkomligheten för fartygstrafiken eftersom den 15 meter breda arbetspråmen kommer att flytta på sig innan fartyget ska passera. Pråmen kommer däremot inte att flyttas när fritidsbåtar ska ta sig förbi. Därför ber vi fritidsbåtsägare att passera med försiktighet eftersom det kan vara lite trångt.  

 En del av Mälarprojektet

Arbetet med att byta ut ledverken är en del i Mälarprojektet där också vårt projekt att bygga om Södertälje sluss och kanal ingår. Ledverken i Kvicksund och ombyggnationen i Södertälje är en del av den viktiga sjöfartssatsningen för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter och att säkra handelssjöfarten till och från Mälaren.

Tidsplan

Projektering samt förberedande arbeten. 

Spårbyte i Kvicksund samt byte av ballast i växlar och på broar. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder. Arbetet i Kvicksund 2024 kommer att genomföras under vecka 18-21, och under den perioden kommer tågtrafiken att vara totalavstängd och ersättas med busstrafik.