Logga in
Logga in

Södermanland Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Flens kommun

Vi planerar att bygga tätortsentréer i Sparreholm och Hälleforsnäs, samt ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs, för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av tätortsentréer och ett hastighetssäkrat övergångsställe.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i Sparreholm och Hälleforsnäs.

Nuläge

Upphandling av konsult för att ta fram bygghandlingar är klar.

Om projektet

Vi ska bygga två tätortsentréer i Sparreholm och två tätortsentréer Hälleforsnäs, samt ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs. Åtgärderna genomför vi för att förbättra trafiksäkerheten och att hjälpa trafikanterna att hålla hastigheten i dessa två tätorter.

Tidsplan

1 Bygghandling klar preliminärt i slutet av 2024

2 Byggstart preliminärt våren 2025

3 Klart preliminärt sommaren 2026

Kontakt

Torben Hansen

Projektledare

Telefon: +46 10-123 99 14

Souzie Shamoun

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 52 16