Logga in
Logga in

Södermanland Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Flens kommun

Vi planerar att bygga tätortsentréer i Hälleforsnäs och Sparreholm samt ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av tätortsentréer och ett hastighetssäkrat övergångsställe i Flens kommun.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i Sparreholm och Hälleforsnäs.

Nuläge

Vi ska upphandla konsult för att ta fram bygghandlingar.

Om projektet

Vi ska bygga trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Hälleforsnäs och Sparreholm i Flens kommun. De åtgärder som planeras är två tätortsentréer i Hälleforsnäs och två tätortsentéer i Sparreholm och ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och att hjälpa trafikanterna att hålla hastigheten i dessa två tätorter.

Tidsplan

1 Bygghandling klar preliminärt våren 2024

2 Byggstart preliminärt vintern 2025

3 Klart preliminärt sommaren 2026

Kontakt

Torben Hansen

Projektledare

Telefon: +46 10-123 99 14

Hugo Karlsson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 41 53