Logga in
Logga in

Södermanland Väg 52, Kungsladugårdsleden

Vi tar fram förslag för i vilken sträckning en ny väg kan byggas mellan E4 och väg 52 väster om Nyköping. Syftet med den nya vägen är att avlasta trafikplats Hållet, minska restider och bidra till färre olyckor.

Vad?

Vi tar fram förslag till ny väg mellan E4 och väg 52 norr om Nyköping.

Varför?

Vi vill avlasta trafikplats Hållet, minska restider och bidra till färre olyckor.

Nuläge

Vi upphandlar en konsult som ska ta fram alternativ för var den nya vägen kan byggas.

Om projektet

Bakgrunden till att vi planerar för en ny väg är att det finns brister i trafiksäkerhet och framkomlighet i nordvästra Nyköping och till Skavsta flygplats.

Den nya vägen ska minska restiderna mellan Oxelösund, Stockholm Skavsta flygplats och Katrineholm. Vägen ska vara mötesfri och göra det lättare att ta sig till Skavsta flygplats.

Vi planerar också för planskilda korsningar av järnväg.

Tidsplan

1 Upphandling av konsult Hösten 2023–Våren 2024

2 Tidigt samråd Vintern 2024/2025

Projektledare

Gabriella Strand

Projektledare

Telefon: +46 10-123 83 60