Logga in
Logga in

Södermanland Väg 556, Fäboda söder om Strångsjö, avstängd bro

December 2021 stängde vi permanent av bron över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö, för alla trafikanter av säkerhetsskäl. Biltrafik hänvisas istället till att åka av och på väg 55/56 vid Strångsjö. Bron rivs 2024.

Vad?

Bron är avstängd för trafik.

Varför?

Vi har stängt av bron av säkerhetsskäl.

Nuläge

Vi utreder vad som ska hända med bron framöver, men just den här bron kommer inte att öppna för trafik igen. Den befintliga bron kommer att rivas i oktober, 2024.

Om projektet

Räckena och kontaktledningsskydden på bron har varit i dåligt skick och tagits bort. Utan skyddsanordningar är det inte längre möjligt att trafikera bron av säkerhetsskäl. Därför tog vi i december 2021 beslutet att stänga av bron permanent för all trafik för att inte riskera några olyckor.

Vi vet att broavstängningen påverkar vardagen för alla som använder bron eftersom det förlänger restiden. Vi beklagar detta, men vi sätter säkerheten främst och därför stänger vi av bron permanent.

En utredning pågår om vad som ska hända framöver, men just den här bron kommer inte att öppna igen utan kommer att rivas under oktober, 2024. 

Vi uppdaterar den här webbsidan när vi har mer information.

Tidsplan

Tidplanen kommer att fyllas på allt eftersom.

1 Bron stängs av för trafik december 2021

2 Bron rivs Oktober, 2024

Kontakt

Torbjörn Emilsson

Telefon: +46 10-124 38 23