Logga in
Logga in

Södermanland Väg 876, Bro över Klövasundet

I januari 2023 stängde vi av bron över Klövasundet på väg 876, mellan Gnesta och Laxne. Under april 2024 börjar vi riva bron och kommer under året att bygga en ny. En ny bro beräknas stå klar i slutet av 2024.

Vad?

Den gamla bron rivs och ersätts med en ny bro över Klövasundet.

Varför?

Detta är en del av vårt kontinuerliga underhållsarbete.

Nuläge

Vi påbörjar rivningsarbetet i mitten av april 2024 och under sommaren börjar vi bygga en ny bro. Den nya bron beräknas stå klar i slutet av 2024.

Om projektet

Den 21 meter långa bron över Klövasundet, längs med väg 876, var i dåligt skick och stängdes av säkerhetsskäl för trafik i januari 2023. Sedan dess har vi genomfört en upphandling och har nu en entreprenör på plats som ska börja arbetet med att riva den gamla bron och sedan bygga en ny bro på samma plats. Vi börjar rivningsarbetet den 24 april.

Klövasundet stängs av för båttrafik

Under rivningsarbetet och byggnationen stängs vattenområdet runt bron, det innebär att inga båtar kan passera. För kanoter och likande kommer det att finnas två bryggor på vardera sida om arbetsområdet så att det går att ta lyfta kanoter över vägen istället.

Även fortsättningsvis måste biltrafik ta andra vägar för att komma till andra sidan Klövasundet. Du hittar en omledningskarta längre ner på sidan. Det kommer inte vara möjligt för fotgängare att ta sig över sjön via bron eller tillfälliga anordningar under byggtiden.

Ny bro i slutet av 2024

Den nya bron kommer vara en betongbro som grundläggs på pålar. Den blir något längre och bredare än den gamla bron, 18 m i spännvidd och 6 m i bredd. Utrymmet under bron kommer att vara samma som för den gamla bron. Den nya bron väntas stå redo för trafik i slutet av året.

Tidslinje

1 Bron stängs av för trafik Den 20 januari, 2023

2 Byggstart April 2024

Arbetet beräknas vara klart. 

Karta