Logga in
Logga in

Södermanland Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Vi ska avsluta reparationsarbetet på den öppningsbara Stallarholmsbron. Den är nu öppen för bil- och båttrafik.

Vad?

Reparation av Stallarholmsbron på väg 980.

Varför?

Planerat underhållsarbete.

Nuläge

Reparationsarbetet avslutas i juni 2023.

Om projektet

Den öppningsbara Stallarholmsbron har reparerats. Vi genomförde ett omfattande underhållsarbete där vi bytt ut hela överbyggnaden på hela svängspannet på brons öppningsbara del till en ny konstruktion av stål.

Vi är klara med reparationsarbetet

Under juni 2023 avslutade vi arbetet med reparationerna på Stallarholmsbron. Några mindre justeringar återstår.

Bron är öppen för bil- och båttrafik

Under den avslutande delen av reparationsarbetet på bron har det varit en del driftproblem som orsakat störningar i trafiken. Bron har inte kunnat öppnas och fällas ordentligt. Vi har arbetat  med de driftproblem som orskat störningar i trafiken. Problemen är nu lösta och bron ska fungera som den ska för både bil- och båttrafik.

Tidslinje

1 Byggstart Oktober, 2022

2 Arbetet beräknas vara klart Början av juni, 2023