Logga in
Logga in

Stockholm E18, Danderyd, busshållplatser på motorväg

Trafikverkets mål är att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för bussresenärer i området.

Vad?

Nya busshållplatser på E18 vid Danderyds gymnasium.

Varför?

För att pendlande bussresenärer ska få en smidigare och kortare resväg.

Nuläge

Planerad byggstart 2023/2024.

Om projektet

Därför planerar vi för ändrade och nya sträckor för busslinjerna samt nya motorvägsbusshållplatser. Utöver det föreslås ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter samt trafiksäkrare passager och stråk.

De nya busshållplatserna ska ligga i anslutning till Danderyds gymnasium och förbättra tillgängligheten särskilt för Vaxholmseleverna. På översiktskartan nedan är placering av söder- respektive norrgående hållplats utmärkta. Platserna är de som har bedömts som mest lämpliga och som vi nu går vidare med i arbetet med arbetsplanen.

Översiktsbild

Översiktsbild över området.

Flygbild som visar området kring Danderyds gymnasium och E18 där vi planerar att bygga de nya busshållplatserna i sydgående respektive norrgående riktning.
Se bilden i helstorlek ( jpg, 794 kB)

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2023/2024

Projekt i närheten

Kontakt

Lars Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 74