Logga in
Logga in

Stockholm E18, Danderyd, busshållplatser på motorväg

Trafikverkets mål är att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för bussresenärer i området.

Vad?

Nya busshållplatser på E18 vid Danderyds gymnasium.

Varför?

För att pendlande bussresenärer ska få en smidigare och kortare resväg.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. Planerad byggstart 2025 och beräknas sen öppnas för trafik under 2026.

Om projektet

Därför planerar vi för ändrade och nya sträckor för busslinjerna samt nya motorvägsbusshållplatser. Utöver det föreslås ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter samt trafiksäkrare passager och stråk.

De nya busshållplatserna ska ligga i anslutning till Danderyds gymnasium och förbättra tillgängligheten särskilt för Vaxholmseleverna. På översiktskartan nedan är placering av söder- respektive norrgående hållplats utmärkta. Platserna är de som har bedömts som mest lämpliga och som vi nu går vidare med i arbetet med arbetsplanen.

Översiktsbild

Flygbild som visar området kring Danderyds gymnasium och E18 där vi planerar att bygga de nya busshållplatserna i sydgående respektive norrgående riktning.
Se bilden i helstorlek ( jpg, 794 kB)

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2025

2 Beräknas bli klart/öppnas för trafik 2026

Kontakt

Lars Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 74