Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Öppnandet av den nya Skurubron flyttas fram till sommaren 2023

Den nya Skurubron kan inte öppnas för trafik hösten 2022 som planerat. Istället bedöms bron öppna sommaren 2023. Orsaken är brist på resurser, vilket har påverkat produktionen och framdriften.

– Det är tråkiga besked att behöva ge, men yttre faktorer i omvärlden har påverkat och successivt fördröjt projektet. Länge var det möjligt att arbeta in förseningen, men läget förändrades i slutet av februari. Nu gör vi en åtgärdsplan tillsammans med entreprenören, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Covid-19 orsakade personalbrist

Pandemin orsakade förseningar i projektet i och med ett stort sjukdomsbortfall i covid-19. Det ledde till brist på arbetskraft på byggarbetsplatsen vid två tillfällen. Entreprenören har fram tills nu sett en möjlighet att arbeta in de drygt två månader som förseningen av pandemin innebar. Men med det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har den möjligheten uteblivit.

Säkerhetsläget påverkar tillgången på svetsare

Det förändrade säkerhetsläget i Europa har lett till att projektet fått akut brist på specifik svetsarkompetens. Avgörande stålarbeten på bron har därför inte kunnat utföras enligt tidplanen.

– Svetsare med kompetens att svetsa brostål finns främst i Östeuropa där Europas tunga stålindustri finns. Det förändrade säkerhetsläget har minskat utbudet av dessa svetsare och även gjort det svårare för dem att resa hit, samt att jobba här. Vi arbetar för att ersätta den specifika kompetens som nu saknas, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.  

Kall vinter kan påverka

Arbetena kommer att behöva fortsätta under vintern 2022/23 och en kall vinter kan bidra till att vissa arbeten inte kan göras utan måste vänta till våren 2023. Även det bidrar till att bron bedöms öppna sommaren 2023.
 
Förseningen innebär att ombyggnaden av befintlig bro skjuts fram. Arbetet kan inte påbörjas förrän nya bron är klar eftersom trafiken på väg 222 ska flyta obehindrat när nya bron byggs.

Kostnaderna för projektet bedöms i nuläget inte påverkas av förseningen, och därmed bedöms de inte påverka de framtida broavgifterna.