Logga in
Logga in

53 900 bilresor per dygn på den nya Skurubron i oktober

Från oktober har Skurubron en broavgift på 4 kronor. Under månaden valde 53 900 fordon per dygn nya bron. 10 procent av trafiken på nya bron flyttade till gamla bron. Under oktober syns en ökning av trafiken på nya bron.

Vi har mätt trafikflödena på gamla och nya bron innan och efter broavgiften infördes den 1 oktober för att förstå hur trafiken påverkas av att den nya Skurubron fått en broavgift. Förutsättningen för att bron skulle byggas är en broavgift, vilket är nytt för Stockholm men finns sedan tidigare på två broar i landet.

Under oktober valde 53 900 fordon per dygn (medelvärde vardagar) att använda den nya Skurubron och betala 4 kronor per passage. Det är 10 700 färre fordon per dygn än innan broavgiften infördes (64 600 fordon/dygn) och av dem väljer 6 200 fordon per dygn eller 10 procent istället den avgiftsfria gamla bron. Resterande 4 500 bilresor är ett bortfall som innebär minskad trafik över Skurusundet.

Bortfallet på 4 500 fordon per dygn är förväntat, om än lite större. Det kan bero på flera faktorer. Cirka 1 000 av dessa bilresor är ett naturligt bortfall som beror på den så kallad säsongvariationen, vilket betyder att trafiken generellt minskar på vägarna från oktober fram till jul. Resterande 3 500 skulle kunna vara de som istället väljer andra färdmedel eller att exempelvis handla i sitt närområde.      

Det var förväntat att trafikanter skulle välja det avgiftsfria alternativet då det inledningsvis även har skett på andra broar som har fått en broavgift. Överflyttningen av trafik stämmer också överens med de beräkningar som gjordes i planeringen av den nya bron.

Trend att fler väljer nya bron

Trafiken minskar generellt på våra vägar under hösten men ändå kan vi under mätperioden, som sträcker sig över oktober månad, se en antydan till ökning av trafiken på den nya bron och en minskning av trafiken på den gamla bron. Det visar på en riktning och trend.

Köer på gamla bron väster ut

Med broavgiften blev det under morgonrusningen köer på gamla bron in mot Stockholm. Det är en kombination av mer trafik, d v s ungefär dubbelt så många fordon i morgonrusningen, och att det pågår byggarbeten i trafikplats Skuru. Vi beräknar att trafiken över gamla bron kommer att flyta bättre när arbetet i trafikplatserna är klart.

Betalning av broavgiften

Det är dags att betala broavgiften för oktober månad – läs mer hos Transportstyrelsen