Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Brobyggarna håller nollan - olycksfria i ett år

Varje år den 20 september arrangerar hela byggbranschen "Håll Nollan" för att visa att samarbete är avgörande för en olycksfri arbetsplats. På Skurubron ger mottot ”Vi jobbar säkert eller inte alls” önskat resultat.

– Det här projektet har varit olycksfritt i över 365 dagar. Det betyder att vi inte haft några allvarliga skador som har lett till frånvaro eller att någon förolyckats, säger Dilber Dogan som är arbetsmiljöansvarig på Itinera, som bygger den nya bron ihop med Trafikverket.

I snitt arbetar 100 personer samtidigt på bygget av den nya Skurubron. Dessutom är det ett internationellt projekt med mer än tio olika nationaliteter på en och samma byggarbetsplats.

– Så många nationaliteter med olika språk och kulturer är en utmaning i sig för den dagliga kommunikationen och säkerhetskulturen. Därför är det av yttersta vikt att vi får alla i projektet att förstå hur vi arbetar så alla kan agera på ett säkert sätt, berättar Dilber Dogan.  

Hur får ni alla med olika bakgrund och förutsättningar att förstå?

– Alla nyanställda i projektet får en grundlig säkerhetsintroduktion i hur vi arbetar med arbetsmiljön i projektet, där vi också förmedlar vårt motto att ”vi jobbar säkert eller inte alls”. Vi har tolkar med under introduktionen som översätter det som sägs till aktuella språk, berättar Dilber Dogan.

Dessutom går alla arbetare svenska utbildningar som krävs för deras uppgifter. Exempelvis går svetsare en utbildning i ”heta arbeten” för att få svenskt certifikat. Det är arbeten som innebär uppvärmning eller gnistbildning som kan orsaka brand. De som ska arbeta eller leda arbeten på över två meters höjd går en fallskyddsutbildning.

– Vi vill att våra medarbetare går de svenska utbildningarna, trots deras långa erfarenheter och tidigare utbildningar, för att de ska få en förståelse för de svenska regelverken, berättar Dilber.

Hur blir säkerheten en naturlig del i det dagliga arbetet?

– Jag samarbetar dagligen med arbetsledare och platschef på flera sätt för att arbetsmiljön ska vara en så naturlig del som möjligt i arbetet. Bland annat (läs mer nedan) rör vi oss ute på byggarbetsplatsen för att visa hur man kan arbeta säkert och för att man enkelt ska kunna kontakta och prata med oss. Det skapar en naturlig dialog och vi märker att många blir trygga i att föra fram synpunkter om något brister, säger Dilber.

Vad är viktigast för att skapa en säker arbetsmiljö på en byggarbetsplats?

– Först och främst att skapa engagemang, delaktighet, ha en tydlig kommunikation, god dialog och skapa förståelse hos alla i projektet varför vi jobbar med dessa frågor. Med alla menar jag alltifrån projektorganisation, beställare till våra underentreprenörer. Det är tillsammans vi kan göra skillnad och därför måste det genomsyra hela organisationen, så att vi lever som vi lär: Vi jobbar säkert eller inte alls.

Fler exempel på säkerhetsarbeten på Skurubron

  • Vi har mötet "Safety Toolbox Talk" varje vecka där alla i projektet deltar. Vi går igenom kommande arbeten, vilka risker som finns, om det hänt något särskilt under veckan som man bör tänka på inför kommande arbeten. Alla arbetare får signera mötesprotokollet som ett kvitto på att de varit delaktiga och vet vad som gäller.
  • Skyddsrond genomförs på byggarbetsplatsen varje vecka. Då går Dilber, arbetsledning, beställare och underentreprenörer igenom de platser på bygget som behöver förbättras.
  • Inför varje nytt arbetsmoment görs riskbedömning av arbetsledningen och en arbetsberedning. Finns inte denna riskbedömning låter vi inte arbeten starta.
  • Om det trots allt uppstår en riskfylld situation kan alla medarbetare ta en Time out. Det betyder att vi stoppar arbetet och samlar alla som har varit delaktiga i arbetet för att diskutera hur vi kan arbeta säkrare och trycka på vikten av en god säkerhetskultur.

Läs mer om Håll nollan - hela byggbranschens säkerhetspush den 20 september.