Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Broavgift på Skurubron från söndag den 1 oktober

Den 1 oktober införs en broavgift på 4 kronor per passage på den nya Skurubron i Nacka. Att bron medfinansieras av dem som kör på den är förutsättningen för att bygga bron. Avgiften betalas via Transportstyrelsen.

Att ta ut en avgift för att finansiera ny infrastruktur är relativt nytt i Sverige. Sedan några år har Sundsvallsbron längs E4 och Motalabron på riksväg 50 broavgifter. Att trafikanter som använder bron är med och betalar kan till exempel vara en lösning för en kommun som vill utveckla sitt statliga vägnät utan att behöva invänta tillräckliga statliga skattemedel för att kunna göra det.  

Införs natten till söndag den 1 oktober

Den som kör på väg 222 via Skurubron kommer därför vara med och betala 2/3 av bron. Resterande 1/3 finansieras med skattemedel. Från kl 00:00 natten till söndag den 1 oktober 2023 kostar varje passage 4 kronor för personbilar, lastbilar och vissa bussar. Vill man inte betala broavgift kan man köra på Gamla Skurubron, strax intill nya bro – ett avgiftsfritt alternativ som nås via Värmdövägen.

Inte detsamma som trängselskatt

I Stockholm finns idag trängselavgift för att minska trängsel i trafiken, men broavgift är något annat - en infrastrukturavgift för att medfinansiera nya broar och vägar. Transportstyrelsen hanterar betalningen av båda, men de regleras av olika lagar och hanteras i olika system. Därför betalas broavgift och trängselskatt var och en för sig, med olika avier.   

Betala avgiften till Transportstyrelsen

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avi med sammanlagt belopp för föregående månad. Det finns flera sätt av att betala broavgiften på. Läs mer hos Transportstyrelsen: Broavgift på Skurubron - Transportstyrelsen

 

Varför är det en broavgift på Skurubron?

En förutsättning för att kunna bygga en ny bro över Skurusundet är att den medfinansieras eftersom det inte finns tillräckligt med statliga medel avsatta för detta projekt.

Att bron ska finansieras med broavgifter till 2/3 har Nacka kommun och Trafikverket kommit överens om i ett avtal. Det har sedan fastställts i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Därefter har regeringen tagit beslut om det.

Läs mer på Skurubrons projektsida under rubriken ”Fakta om projektet” och underrubrik ”Broavgift och finansiering”: Väg 222, den nya Skurubron - www.trafikverket.se