Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Den nya Skurubron öppnar i etapper

I sommar öppnar vi den nya Skurubron genom trafikomläggningar, allt eftersom olika delar av bron blir färdiga. Under augusti kommer den öppna för trafik i båda riktningar.

– När den nya bron har öppnat med tre körfält i varje riktning ökar framkomligheten på väg 222 över Skurusundet. Det blir både smidigare och säkrare för trafikanterna, säger Klara Bergman, biträdande projektledare Trafikverket.

Väg 222 och trafikplatserna i Skuru och Björknäs byggs om för att kunna anslutas till den nya bron. Området är trångt så trafiken och arbetet måste samsas och fungera parallellt under öppningsperioden.

– Vår högsta prioritet är att skapa en trygg och säker miljö för både trafikanter och vår personal som arbetar på platsen. Detta, tillsammans med byggets förutsättningar i området gör att bron blir klar i etapper, säger Klara Bergman.

Omledningarna kommer skyltas så det blir tydligt för trafikanter var de ska köra.    

Broavgiften införs senare

Under sommarens öppningsperiod tas ingen broavgift ut. Transportstyrelsen hanterar broavgiften och kommer att informera om den inför att den införs. Att köra över den nya Skurubron kommer att kosta fyra kronor per passage.
Läs mer om broavgiften här på Skurubrons projektsida under "Fakta om projektet" eller på Transportstyrelsen.

Trafikomläggningar som öppnar nya bron i etapper

Försommar 2023
Första etappen – trafik österut leds om till nya bron

  • Nya bron: All östgående biltrafik, i riktning östra Nacka och Värmdö leds om till nya bron. Även en ny påfart från Skuru och ny avfart till Björknäs öppnar.
  • Gamla bron: Västgående biltrafik, i riktning Stockholm fortsätter att köra på brons norra del – som idag. Brons södra del stängs för att bygga anslutande vägar i Skuru och Björknäs.
  • Gång- och cykeltrafik fortsätter samsas på en gång- och cykelbana på gamla brons norra del – som idag.

Sommar 2023
Andra etappen – trafik västerut leds om till nya bron och avfart Skuru byggs klart

  • Nya bron: Västgående biltrafik på väg 222 i riktning Stockholm leds om till nya bron. Därmed är den nya bron öppen för trafik både öster och väster ut.
  • Avfart Skuru: När trafiken leds om till nya bron blir det utrymme att bygga en avfart från den till trafikplats Skuru. Under byggtiden leds trafiken om via trafikplats Skogalund.
  • Gamla bron: All lokal biltrafik leds om till brons norra del som därmed får mötande trafik, ett körfält i vardera riktningen.
  • Gång- och cykeltrafik fortsätter samsas på en gång- och cykelbana på gamla brons norra del – som idag.

Hösten 2023
Den gamla bron börjar renoveras

  • Efter att den nya bron öppnat för trafik påbörjas renovering och ombyggnad av den gamla Skurubron. Arbetet tar fart under hösten.