Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Den tillfälliga gång- och cykelvägen i Skuru justeras

När vi öppnade en ny avfartsramp från Skurubron till trafikplats Skuru i september behövde vi leda om den tillfälliga gång- och cykelvägen i trafikplatsen. Nu justerar vi omledningen för att öka framkomligheten i Skuru.

– Justeringen innebär att gående och cyklister kommer att korsa ett körfält i taget istället för två. Det blir därmed fler men kortare passager över bilvägen, för att bidra till mer framkomlighet och säkerhet för alla trafikslag. Vi bevakar den nya lösningen och fortsätter ha trafikvakter i området under en period, säger Åse Wallin projektledare, Trafikverket. 

Den justerade omledningen av den tillfällig gång- och cykelvägen har tagits fram i samarbete med Nacka kommun som är väghållare för Värmdövägen, som går under statliga väg 222. Justeringen görs i två etapper, natten till 26 oktober och natten till 2 november.

Redan natten till den 29 september, när vi öppnade den nya avfartsrampen från nya bron och väg 222 till Skuru, ledde vi om delar av den tillfälliga gång- och cykelvägen under väg 222 i Skuru.

– Syftet var då att skapa färre korsningar mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik när det blev ytterligare en avfart med bilar till trafikplatsen. Men det är en komplex trafiksituation i Skuru med byggarbetet och tidvis mer trafik på gamla bron. Därför har vi nu, tillsammans med Nacka kommun utvärderat omledningen och väljer att justera den, säger Åse Wallin, projektledare Trafikverket. 

När den nya gång- och cykelvägen i Skuru är klar för trafik kommer den bli en luftig passage under samtliga ramper och vägbroar vilket ökar framkomlighet och säkerhet i Skuru.

Kartor, omledning av gång- och cykelväg