Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Det våras för Skurubroarna efter lång vinter

Arbetet med Skurubroarna har pågått hela vintern, men snö och kyla gör att allt inte kan utföras då. Under våren har arbetet tagit ny fart och i sommar blir mycket klart. Renovering av gamla bron fortsätter till 2026.

Gamla Skurubron är en av norra Europas första höga betongbroar och lite av en kändis i brovärlden. Men med snart 110 år på nacken behöver den renoveras. Den anpassas också till fler gående och cyklister. Den gamla bron - som egentligen består av två broar - behåller sitt utseende och återställs delvis när vi tar bort en tidigare påbyggd gång- och cykelbana.

I höstas startade vi renovering av den södra bron som blir en vägbro för lokal trafik. När södra bron öppnar för trafik våren 2025 startar vi renoveringen och ombyggnaden av norra bron. Den norra bron blir en gång- och cykelbro skild från biltrafik med utsikt över Skurusundet.

Under renoveringen tar vi bland annat bort skadad betong med så kallad vattenbilning för att sedan gjuta på ny betong. En byggnadsställning under bron förflyttas längs med bron vartefter arbetena blir klara. Arbetet på gamla bron kommer inte att begränsa båttrafiken i Skurusundet.

Sedan arbetet på Gamla Skurubron startade har vi identifierat ytterligare renoveringsbehov, vilket kan förekomma när gamla byggnadsverk åtgärdas. Vi har även behövt göra en komplex flytt av fjärrvärmeledningar på gamla bron till ett temporärt läge under byggtiden. Det gör att renoveringen tar mer tid och den gamla bron beräknas bli klar 2026 istället för 2025.

Arbeten slutförs runt den nya Skurubron

Den nya Skurubron med på- och avfartsramper öppnade för trafik sommaren 2023. Nu arbetar vi på väg 222, i trafikplatserna och vid landfästena under bron, bland annat med det som inte kunde göras i vintras på grund av minusgrader, snö och is. I vår och sommar gör vi bland annat följande arbeten:

  • Slutför installationen av fler bullerskyddsskärmar längs med väg 222. 
  • Färdigställer en större och luftigare gång- och cykelpassage under väg 222 i trafikplats Skuru.
  • Återställer naturmarken runt den nya Skurubrons landfästen och bropelare, och gör i ordning slänter och planterar växter i trafikplatserna.
  • Sätter upp permanenta vägskyltar och tar bort tillfälliga omledningar när vägarbeten slutförs.

Som vi tidigare berättat uppgraderas trafiksignalsystemet i korsningen Värmdövägen – Sockenvägen i trafikplats Björknäs när vi ändå bygger om i trafikplats Björknäs. Korsningen färdigställs under hösten. Vi gör arbetet i samarbete med Nacka kommun.

Farledens bredd är återställd 

Under byggtiden har så kallade siltgardiner skyddat vattenmiljön i Skursundet, vilket gjort farleden smalare. Nu har vi tagit bort dessa skydd och därmed är farleden återställd till sin ursprungliga bredd.

Renovering av Gamla Skurubron

Gjutning av ny betong på Gamla Skurubron. Foto: Trafikverket