Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Gång- och cykelväg med större passage öppnar i Skuru

Måndag kväll den 24 juni öppnade vi den ombyggda gång- och cykelvägen i trafikplats Skuru, som har anpassats till Skurubron och nya av- och påfartsramper. Under väg 222 blir passagen större med höga pelare och lövat tak.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla gående, cyklister och bilister som fått samsas och snitsla sig fram i cirkulationsplatsen då det varit för trångt för någon annan lösning. Nu blir det successivt bättre när gående och cyklister kan ta sig fram på en separat gång- och cykelväg i trafikplats Skuru igen, säger Åse Wallin, projektledare Trafikverket.

Arbeten slutförs längs vägen

Vi behöver öppna den nya gång- och cykelvägen innan arbetena längs den är helt klara, men vi gör allt för att påverkan på gående och cyklister ska bli så liten som möjligt. Anledningen till det är att vi även måste kunna bygga klart cirkulationsplatsen, och där behöver vi ta bort den tillfälliga gång- och cykelvägen.

De arbeten vi slutför längs nya gång- och cykelvägen är bland annat att måla klart pelarna i passagen, stensätta runt pelarna och plantera växter i slänterna. Vi ber därför om ert tålamod ett tag till.

Ekblad smyckar passagen

Betongtaket i den större gång- och cykelpassagen under väg 222 har fått ett grafiskt mönster som bildar ett lövverk av ek. Den ombyggda passagen är både bredare och högre än den tidigare passagen. Med sju meter i höjd blir den nästan dubbelt så hög som innan och ger en luftigare känsla.

Gång-och cykelvägen i trafikplats Skuru ansluter till Gamla Skurubron. Senare kommer vi att ansluta den till den separata gång- och cykelbron som vi kommer att bygga om Gamla Skurubrons norra del till. Åtgärderna kommer att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister i området.

Träd och växter skapar lummig grönska 

I juli kommer vi ha återställt naturmarken runt den nya Skurubron och i trafikplatserna. Vi planterar träd och buskar, exempelvis lönn, rönn, gran, spirea och snöbär, i området. På utsidan av vissa bullerskyddskärmar kommer det klättra pipkranka, klematis, bokharabinda och murgröna. På sikt skapar planteringarna en lummig grönska i området.

Det flesta av bullerskyddsskärmarna längs med väg 222 och av- och påfarterna i trafikplatserna och vid bergskärningen är monterade. Resterande monteras under sommaren.

Renovering av Gamla Skurubron fortsätter  

Arbetet med den Gamla Skurubron fortsätter under sommaren. Bullrande arbeten som vattenbilning tar paus från den 20 juli till den 11 augusti. I augusti fortsätter samtliga arbeten med att renovera och bygga om den södra bron till en lokal bilväg.  

Vi önskar en trevlig sommar!