Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Montagehallen har gjort sitt - flyttar till Paris

Skurubrons ståldäck är på plats över Skurusundet. Därför har vi börjat montera ner brons ”växthus”, en skyddande hall där vi svetsat ihop brons 434 delar, målat och stegvis skjutit ut bron över sundet sedan hösten 2021.

Montagehallen har skapat bästa möjliga förhållande och temperatur för att sammanfoga stålbron.

– Stålet fick inte bli för kallt eller fuktigt, utan måste hållas torrt och ha en jämn temperatur för att få bästa möjliga svetsning och kvalitet på bron. Den väderskyddade hallen gav oss de förutsättningarna. Vi tackar alla svetsare och andra som nu har slutfört dessa arbeten på bron, säger Åse Wallin projektledare på Trafikverket.

Hallen gav också alla brobyggare en bättre arbetsmiljö när det var kallt, snö och regn. Över 100 personer jobbade med stålbron samtidigt, bland annat med att montera och svetsa ihop 434 brodelar och 62 brosektioner med varandra. De bildar nu en bro med två parallella brodäck.

Vad jobbar ni vidare med nu?

– Stort fokus ligger på att ta ner montagehallen, tillfälliga stöd runt bropelarna och ta bort tillfälliga betongfundament. Det arbetet beräknas pågå till och med mars. Vi gör också avslutande arbeten på den nya bron. Samtidigt jobbar vi vidare i trafikplatserna i Skuru och Björknäs, bland annat med att bygga på- och avfartsramper som ansluter till den nya bron, säger Åse Wallin.

Montagehallen flyttar till Paris

När hallen och de tillfälliga stålkonstruktionerna runt bropelarna har monterats ner flyttas de till Paris för att stötta bygget av en stålbro som underlättar transporter när OS hålls i Paris 2024. Hallen återanvänds i arbeten där det behövs en skyddande miljö för att göra större montage-, svets- och målningsarbeten och lansering av broar.

När bron öppnar sommaren 2023 kommer den att bidra till bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på väg 222. 

434 brodelar har satts ihop i hallen
Varje sektion bestod av sju mindre delar som först svetsades ihop. När en sektion var klar var den 15 meter bred, 12 meter lång, drygt tre meter hög och vägde cirka 80 ton. Den svetsades i sin tur ihop med en lika stor sektion bredvid. I nästa steg sammanfogades de med två likadana parallella sektioner framför och sköts sedan ut över Skurusundet på kraftiga lanseringsbanor.

Hållbar transport
De 434 brodelarna (= 7 delar x 62 sektioner) levererades succesivt med tåg från tillverkaren nära Venedig till Nacka, förutom till och från tågstationerna då de kördes på lastbil. Strävan har varit att göra transporterna så hållbara som möjligt.