Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Skurubron öppnar för trafik i båda riktningar

Natten till den 14 juli planerar vi att öppna Skurubron västerut. Därmed är bron öppen för trafik i båda riktningarna. I juni öppnades bron i östlig riktning. Då får broarna också namnen Skurubron och Gamla Skurubron.

– När semestrarna är här och många åker till och från skärgården känns det bra att vi kan öppna hela bron för trafik och öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 222. Vi fortsätter arbeten på och runt bron i sommar och höst, säger Åse Wallin projektledare Trafikverket.

Den 1 juni öppnade bron österut. Nu öppnar bron västerut. I körfälten längst till höger kör fordon som ska på och av bron i trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Trafik leds om på natten
Under natten till fredag den 14 juli, när trafiken läggs om till nya bron kan det förekomma kortare väntetid på vissa sträckor, med köer som följd. Var uppmärksam på information från trafikvakter och vägskyltar. Läs om trafikomläggningarna längre ner i faktarutan.

Mopeder och mötande trafik på gamla bron
Gamla bron öppnar för östgående lokal trafik fredag 21 juli. Då får norra delen av gamla bron mötande trafik. Till och med 20 juli kör lokal trafik på väg mot trafikplats Björknäs på nya bron. Från och med 21 juli måste mopeder och A-traktorer enbart köra gamla bron. Då blir nya bron klassad som motorväg.

Nya namn - Skurubron och Gamla Skurubron
När nya bron öppnar för trafik i båda riktningarna får den ursprungliga bron namnet Gamla Skurubron. Den nya bron övertar namnet Skurubron och även den äldre brons vägnummer, väg 222.
Läs nyheten om namngivning av broarna: Skurubroarna har fått sina namn 

Broavgift på nya bron införs i oktober
Under sommarens öppningsperiod är den nya bron avgiftsfri. Från och med den 1 oktober kostar det 4 kronor per passage att köra över nya bron. Förutsättningen för att bygga en ny bro var att den finansieras till 2/3 med en infrastrukturavgift.

Läs mer om broavgiften och finansiering under ”Fakta om projektet”:
Läs hur avgiften betalas och vilka fordon som ska betala hos Transportstyrelsen: Broavgift på nya Skurubron

Tidigare nyheter om öppningarna:
Skurubron har öppnat för trafik österut!
Den nya Skurubron öppnar i etapper

Trafikomläggningar öppnar nya bron

Trafikomläggningar fortsätter öppna nya bron i etapper. I andra etappen sker trafikomläggningar på nya bron natten mot 14 juli. Gamla bron får mötande trafik 21 juli:

Nya bron - trafik på väg 222 västerut leds om till nya bron och trafik till Skuru leds om via trafikplats Skogalund natten mot fredag 14 juli.

  • Västgående biltrafik på väg 222 i riktning mot Stockholm leds om från gamla bron till nya bron. Därmed är den nya bron öppen för trafik både öster- och västerut.

  • Östgående lokal trafik fortsätter köra på nya bron till och med torsdag 20 juli, därefter hänvisas lokal trafik och fordon som inte får köra på motorväg till den gamla bron.

  • Dagens avfart till trafikplats Skuru västerut stängs och trafiken leds om via trafikplats Skogalund. När nya bron öppnar i båda riktningar blir det utrymme i området för att bygga en ny avfart till Skuru. Den beräknas öppna för trafik i slutet av augusti.

Gamla bron får mötande lokal trafik natten mot fredag 21 juli och en brodel börjar renoveras.

  • Norra bron får mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten sänks till 40 km/h då bron blir en del av det lokala vägnätet.

  • Västgående lokal trafik kör på gamla bron via en tillfällig cirkulationsplats i Björknäs och hastigheten sänks till 40 km/h. Detta sker redan natten till den 14 juli. 

  • Östgående lokal trafik kör på gamla bron via trafikplats Skuru från och med fredag 21 juli då bron öppnar för lokal trafik österut.  

  • Södra bron stängdes för trafik den 1 juni och förbereds för renovering med start i augusti.

Trafikplatserna - arbetet med att bygga om trafikplatserna Björknäs och Skuru fortsätter och färdigställs under 2023.

  • Korsningen Sockenvägen/Värmdövägen i Björknäs utformas tillfälligt som en cirkulationsplats under tiden korsningen byggs om. Den leder bland annat lokal trafik till den gamla bron.

Gång- och cykeltrafik samsas på en gång- och cykelbana på gamla brons norra del, så som idag.

Mopeder och A-traktorer i östgående riktning kör på nya bron till och med 20 juli. Från 21 juli måste fordon som inte få köra på motorväg (vilket nya bron klassas som från 21 juli) köra gamla bron, som då öppnar för trafik i båda riktningar.  

Bild över trafikomläggningarna

Illustration över trafikomläggningar på Skurubroarna under sommaren 2023