Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Stängd avfart till trafikplats Björknäs natten mot den 11 maj

Det är dags bygga ihop väg 222 med den nya Skurubron. Därför stänger vi avfarten till trafikplats Björknäs och Sockenvägen under väg 222 för all trafik natten mellan 10 – 11 maj. All trafik till och i Björknäs påverkas.

Avfarten från väg 222 till trafikplats Björknäs och Sockenvägen under väg 222 stängs tillfälligt för all trafik från onsdag 10 maj kl 23.15 till torsdag 11 maj kl 04.45. Då är det inte möjligt att köra av från Skurubron till Björknäs eller gå och åka på den del av Sockenvägen som går under väg 222.

Bil- och busstrafik leds om till trafikplats Orminge. Gång- och cykeltrafik hänvisas till närmaste gång- och cykelväg. Mopeder och A-traktorer kan inte ta sig från Skuru till Björknäs under natten.

Avstängningen beror på att vi lyfter stora betongbalkar på plats på väg 222 som ska skapa en bredare vägbro över Sockenvägen och en ny dragning av väg 222 till den nya Skurubron. För att både trafiken och byggarbetet ska fungera så smidigt och säkert som möjligt leder vi om trafiken under natten.

Följ vägskyltning och de hänvisningar som trafikvakter i Björknäs ger!

Trafikomledningar från onsdag 10 maj kl 23.15 till torsdag 11 maj kl 04.45

Biltrafik

  • Trafik på väg 222 från Stockholm och Nacka till Björknäs fortsätter öster ut för avfart via trafikplats Orminge.
  • Trafik från Eknäs och Tollare som är på väg västerut mot Stockholm via väg 222 eller till Björknäs Centrum kör istället Sockenvägen österut och vidare via trafikplats Orminge.
  • Trafik från Björknäs Centrum till Eknäs och Tollare kör via trafikplats Orminge.

Mopeder och A-traktorer

Mopeder och A-traktorer får inte köra på påfarten i trafikplats Skuru och över Skurubron eftersom de inte kan ta av i trafikplats Björknäs och inte får trafikera väg 222 till trafikplats Orminge.

Gång- och cykeltrafik

Gående och cyklister hänvisas till Korsbergavägen, en gång- och cykelväg under väg 222 i närheten av Sockenvägen. Den nås antingen via Hjortängsvägen – Ankdamsvägen, eller via Värmdövägen.   

Busstrafik

  • Busslinjer som påverkas under natten med indragna hållplatser är buss 414 och buss 422, 471, 492, 496 i riktning mot Orminge/Gustavsberg (utväg) som istället kör via trafikplats Orminge.
  • En gratis skyttelbuss trafikerar istället sträckan av indragna busshållplatser. Den startar från Orminge Centrum läge A med avstigning på Telegramvägen, Koldalsvägen, Skottvallsvägen, Centralplan, sista hållplats Björknäs Centrum. Där vänder bussen och plockar upp resenärer på väg mot Orminge/Gustavsberg. Bussen går ungefär en gång i kvarten och körs av Trafikverket.
  • Mer information på SL: www.sl.se