Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Tack för ett händelserikt år – bron har öppnat och mycket är klart

Året går mot sitt slut och vi vill tacka alla närboende och trafikanter för ert tålamod när vi har byggt nära er. I somras öppnade bron för trafik och många arbeten har slutförts. Några arbeten behöver invänta vårväder.

– Det är över hundra år sedan Gamla Skurubron stod klar. Sedan dess har trafiken ökat och antalet invånare mångdubblats. Därför var vi mycket stolta och glada i somras att öppna en ny Skurubro för trafik. Vi är också tacksamma att närboende och trafikanter haft stor förståelse, det har underlättat för oss att bli klara med arbeten på och kring bron, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Förutom att öppna Skurubron har vi slutfört många arbeten intill bron och i trafikplatserna under 2023. Till exempel har vi flyttat väg 222 i sidled och anpassat dess vägbroar för att kunna ansluta motorvägen till den nya bron. Vi har även byggt nya på- och avfarter i trafikplats Skuru och Björknäs som ansluter till båda Skurubroarna.

En tidig vinter med mycket snö och kyla sedan i november gör att vissa arbeten tar mer tid. Vi jobbar dock på med arbeten på väg 222, bland annat att slutföra vägbroar, anlägga fiber och bygga bullerskyddsskärmar. Några arbeten som är väderberoende pausas under vinterperioden.

– Vissa arbeten kan inte göras när det är kallt och snö, eftersom resultatet inte blir bra. Så snart temperaturen och vädret tillåter i vår kommer vi bland annat anlägga och asfaltera nya gång- och cykelvägar, göra målningsarbeten och slutföra planteringar, säger Åse Wallin.

Marken under väg 222 i Skuru, där vi bygger en större och luftigare gång- och cykelpassage, bestod av mer berg och stora stenblock än vad vi kunnat förutse. Därför tar det mer tid än beräknat att ta bort det och blir för kallt att göra vissa arbeten därefter. Den tillfälliga gång- och cykelvägen i Skuru är därmed kvar till våren, då vi kan slutföra den nya gång- och cykelpassagen. Se illustrationer av passagen nedan.

I samråd med Nacka kommun passar vi på att uppgradera korsningen Sockenvägen – Värmdövägen och trafiksignalerna när vi ändå är på plats och bygger om i trafikplats Björknäs. Därmed blir den tillfälliga rondellen blir kvar till sommaren.

Gamla Skurubron tar vid

När arbetet med den nya Skurubron går mot sitt slut fortsätter vi att renovera och bygga om Gamla Skurubron till en lokal väg och en gång- och cykelbro. Arbetet påbörjades i augusti 2023.
Läs mer om Gamla Skurubron

Färre arbeten under jul och nyår

Under jul- och nyårsveckorna 23/12 – 7/1 utförs vissa arbeten under mellandagarna. Vi arbetar inte på lördagar och röda dagar. Det gäller för båda Skurubroarna.

God jul och gott nytt år!