Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Vi har ett resultat – fem vinnare i bro-quiz och facit!

Totalt deltog 220 personer i vårt quiz om Skurubroarna söndagen den 2 oktober då närboende besökte den nya bron. Många hade koll på både den gamla och nya bron och vad en elefant väger. Här hittar du facit.

Vi har dragit fem vinnare av dem som svarade rätt på alla frågor och även gissade rätt vikt på vad brons stål väger:

1:a pris – Kathrine Nilsson-Granvik vinner ”Stora brobyggare” av Sture Samuelsson. En ny bok om 1900-talets stora broar i Stockholm, däribland den gamla Skurubron.

2:a och 3:e pris – Kurt Auger och Maria Kamarik vinner var sin termosmugg från Trafikverket

4:e och 5:e pris – Vita Kiluk och Hans Ericsson vinner var sin vattenflaska från Trafikverket

Stort GRATTIS till er som vann!
Väl kämpat alla som deltog i quizet! Inte minst stort TACK till alla som besökte oss i söndags! 

Här är FACIT på quizfrågorna

Fetad text = rätt svar

1. Den första Skurubron stod klar 1915. Vilken kung invigde den på väg till jakt på Värmdö?
1. Oscar II
X. Gustav V
2. Gustav VI Adolf

2. Designen för hur nya bron ska se ut avgjordes i en internationell tävling där arkitektföretaget Dissing+Weitlings förslag vann. Från vilket land kommer företaget?
1. Italien
X. Finland
2. Danmark

3. Sen november 2021 har vi svetsat ihop och skjutit bron i etapper över Skurusundet. Hur lång blir hela bron mellan Skuru till Björknäs?
1. 317 meter
X. 379 meter
2. 423 meter

4. Hur många körfält kommer den nya bron få totalt när den är klar?
1. Åtta
X. Sex
2. Fyra

5. Den nya bron byggs för förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter. Vad händer med den gamla bron?
1. Den byggs om till en lokalväg och en gång- och cykelväg
X. Den är gammal och kommer att rivas
2. Det är inte bestämt än, diskussioner pågår                           

6. Brons ståldelar tillverkas på en fabrik utanför Venedig i norra Italien. Hur fraktas delarna hit?
1. Med flyg och lastbil
X. Med båt och lastbil
2. Med tåg och lastbil

7. Runt 100 personer arbetar samtidigt med att bygga den nya Skurubron. Ungefär hur många olika nationaliteter finns representerade på arbetsplatsen?
1. Två – tre nationaliteter
X. Sex – åtta nationaliteter
2. Minst tio nationaliteter

8. Den gamla betongbron är över 100 år. Hur lång teknisk livslängd beräknas den nya stålbron ha – det vill säga innan delar behöver bytas ut och renoveras?
1. 90 år
X. 120 år
2. 150 år

9. Vilken kulör kommer bron att få?
1. Ljusgrå
X. Mörkröd
2. Himmelsblå

10. Det är en italiensk entreprenör som bygger Skurubron. Vad heter ”bro” på italienska?
1. Puente
X. Ponte
2. Brücke

11. Uppskatta hur mycket brons stål väger. Ledtråd: stålet väger lika mycket som omkring 1 000 vuxna indiska elefanthannar. Ange vikten i ton (1 ton = 1000 kilo):
5 800  ton

Uppgifterna om hur mycket en indisk elefanthanne väger varierar, men vanligast är i snitt 5,4 upp till 6 ton. Beroende på storlek kan 1 000 vuxna elefanthannar alltså väga allt från drygt 5 000 ton upp till 6 000 ton, vilket många hade gissat. Bra där! Räkneexemplet var ett stöd för lättare ringa in ungefärlig vikt av stålet.

Foto: Trafikverket