Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ett körfält i Hjulsta stängs tillfälligt av i påfarten mot E18 Enköping

Från och med nästa vecka (vecka 11) kommer ett körfält tillfälligt att stängas av i påfarten mot E18 Enköping. Endast ett körfält kommer att vara öppet ut från cirkulationen och påfarten västerut mot E18 Enköping.

Körbanan minskas tillfälligt från två körfält till ett och flyttas dessutom något i sidled. Vi jobbar med att lägga en ny dagvattenledning tvärs över körbanan. Detta gör vi för att leda vägdagvattnet norr om E18 till dagvattendammen söder om E18 istället. Avstängningen sker från och med i början av vecka 11. Arbetet kommer att pågå både dag och natt i ungefär 3-4 veckor. 

Arbetet beräknas vara klart i början av april.

Karta Hjulsta trafikplats

Från och med vecka 11 kommer endast ett körfält att vara öppet ut från cirkulationen och påfarten västerut mot E18 Enköping. Arbetet beräknas vara klart i slutet av mars.