Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm ”Viktigt att komma ut och se hur projektet växer fram”

Nyligen gjorde styrgruppen för Trafikverkets arbeten på Lovö ett studiebesök ca 70 meter under mark – i tunnlarna under ön. Det är viktigt för förståelsen, menar Camilla Magnusson, programchef på E4 Förbifart Stockholm.

Lovös styrgrupp består av representanter för Trafikverket, Ekerö kommun, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet. Gruppen samverkar för att de olika parternas intressen ska tillvaratas på bästa möjliga sätt i arbetet med E4 Förbifart Stockholm.

Förutom det regelbundna styrgruppsmötet på Trafikverkets etableringskontor på Lovö besökte deltagarna även arbetsplatserna Ekerövägen och Tunnel Lovö.

Bergtunnlarna under centrala Lovö är färdigsprängda sedan januari. Nu återstår bara några hundra meter norrut under Lambarfjärden och söderut under Fiskarfjärden.

– Det är jätteviktigt att alla som sitter i den här styrgruppen får komma ut i verkligheten och se hur verksamheten och projektet växer fram. En del frågor beslutades för över tio år sedan, så det är bra att få se hur slutresultat nu tar form. Det skapar även förståelse för att vissa saker tar tid, säger Camilla Magnusson, programchef på E4 Förbifart Stockholm.

Styrgruppen tittade även på renoveringsarbetet av Lindö tunnels 28 år gamla tunnelrör.

Besökarna utrustades med skyddsutrustning och fick därefter en guidning nere i E4 Förbifart Stockholms bergtunnlar. De färdades genom den färdigsprängda huvudtunneln under Lovö och fick bland annat stanna och titta på utrymningsvägarna mellan de norr- och södergående tunnlarna.

– Att åka runt flera kilometer i tunnlarna på Lovö var en riktig aha-upplevelse. Det är ett enormt stort och komplext arbete att spränga och utrusta dessa totalt sex mil långa tunnlarna i båda riktningarna, inklusive arbetstunnlar och evakueringstunnlar, säger Christina Hedberg, kommundirektör på Ekerö kommun.

Byggledaren Rikard Ahlström visar nya Tappströmsbrons konstruktion för Johan Elfver (M), ordförande för Ekerös kommunstyrelse.

Gruppen tittade även på renoveringen av Lindö tunnels gamla tunnelrör och den nya Tappströmsbrons maskinrum som styr brons öppningsbara svängspann.

– Det var också givande att höra och se hur den nya och öppningsbara Tappströmsbron utformas. Även här är det tuffa tekniska förutsättningar för att säkra framkomligheten på bron så att den aldrig ska fastna i öppet läge, säger Christina Hedberg.