Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Sprängningsarbeten kan ske tre gånger om dagen 1 maj–31 augusti

Mellan 1 maj och 31 augusti kan vi utföra sprängningar tre gånger om dagen längs med Ekerövägen. Vi stoppar trafiken i samband med sprängningen.

Arbetet med att bredda Ekerövägen pågår för fullt längs hela sträckan. Vi arbetar hårt tillsammans med våra entreprenörer för att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt med minsta möjliga påverkan.

Under perioden 1 maj–31 augusti kan sprängningar längs Ekerövägen ske tre gånger om dagen måndag till torsdag, klockan 10.00, klockan 14.00 och klockan 19.30. På fredagar kan sprängning ske endast klockan 10.00.

Området som berörs är från strax söder om Lindö tunnel till efter etableringen vid Edeby.

Illustrerad karta över sträckan mellan söder om Lindö tunnel till efter etableringen vid Edeby.

Kartan visar mellan vilka punkter som spräningarna kan ske.

Vi stoppar trafiken i samband med sprängningen

Eftersom arbetsområdet ligger närmare än 50 meter från Ekerövägen stoppas trafiken i båda riktningarna i samband med sprängning. Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i området.

Våra arbeten påverkar omgivningen fram tills de är klara

Att bygga om en väg av Ekerövägens storlek kommer alltid att påverka omgivningen med buller och förändringar i framkomligheten. Det går helt enkelt inte att bygga annars. Vi har också ett antal krav att ta hänsyn till, till exempel gör de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Sprängning kan ske tre gånger om dagen

Sprängningarna ske tre gånger om dagen under perioden 1 maj till 31 augusti. Området som berörs är från strax söder om Lindö tunnel till efter etableringen vid Edeby.

Tiderna som vi kan utföra sprängningsarbeten på är:

  • Måndag–torsdag, klockan 10.00, 14.00 och 19.30
  • Fredagar, klockan 10.00