Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Byggarbeten mellan trafikplats Häggvik och Tureberg dröjer

Det planerade byggarbetet mellan trafikplats Häggvik och Tureberg, i höjd med Ryavägen och Lundens väg i Töjnan flyttas fram. Arbetena i området planeras att starta under 2023.

Det här ska göras på sträckan mellan trafikplats Häggvik och Tureberg:

  • Ett nytt dagvattenmagasin kommer att byggas mellan Trafikplatserna Häggvik och Tureberg.
  • En del av bullerskyddsvallen och växtligheten kommer att behöva tas bort tillfälligt.
  • Större delen av arbetet och transporter till och från området kommer ske via väg E4, vilket gör att tung trafik minimeras på det kommunala vägnätet.
  • Under pågående arbete kan ljud och bullerstörningar förekomma.
  • Under byggtiden kommer trafiken på E4:n att påverkas.