Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi leder om Fornstigen tillfälligt vid Edeby

Från och med onsdag 22 juni leder vi om en kort bit av Fornstigen i höjd med Edeby. Omledningen är tillfällig och gör att vi kan fortsätta med våra arbeten.

Vid busshållplats Lovö Edeby bygger vi en ny gång- och cykelpassage under Ekerövägen samtidigt som vi bygger det nya kollektivkörfältet. Vandringsleden Fornstigen korsar Ekerövägen på samma plats som den nya passagen byggs. För att kunna fortsätta med våra arbeten får Fornstigen en ny, tillfällig dragning. Omledningen gäller från och med onsdag 22 juni.

– Det är viktigt att folk ska kunna fortsätta använda våra vackra vandringsstråk under byggtiden. Det kommer var tydligt skyltat och man kommer inte kunna gå fel, säger Robin Jangholm, byggledare på Trafikverket.

Det här är Fornstigen

Fornstigen är en 18 kilometer lång vandringsled på Lovö. Leden skapades i mitten av 1970-talet på initiativ från hembygdsföreningen och binder samman öns mest intressanta kulturhistoriska platser.

Kartan visar hur vi leder om Fornstigen.

Det här gör vi på Ekerövägen

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken. Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna. Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.

Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.