Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi stänger av ett körfält på Nockebybron

Från och med vecka 26 stänger vi av ett körfält på Nockebybron. Då börjar vi med nya arbeten med lagerbyten inför breddningen av bron. Avstängningen pågår i flera månader.

Arbetet med att bredda Ekerövägen för ett nytt kollektivkörfält pågår för fullt. Vi arbetar hårt tillsammans med våra entreprenörer för att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt med minsta möjliga påverkan.

Vi kommer snart att börja med nya arbeten med brostöden på Nockebybron. För att kunna göra arbetena på ett säkert sätt behöver vi stänga av ett körfält i riktning mot Stockholm/Nockeby. Vi beräknar att avstängningen av körfältet pågår fram till slutet av november.

En del av arbetena kan orsaka höga bullernivåer. Du som bor och vistas i området kan därför höra arbetena. Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att arbetena inte överstiger de tillåtna riktvärdena för buller genom regelbundna mätningar.

Vi stänger av ett körfält under några nätter även vecka 25

Vi gör också en kortare avstängning av ett körfält i riktning mot Ekerö under nästa vecka, vecka 25. Vi gör då mätningar som förberedelser inför fortsatta arbeten med bron. Avstängningen pågår från natten mot tisdag 21 juni till natten mot torsdag 24 juni.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Våra arbeten påverkar omgivningen fram tills de är klara

Vi arbetar hårt tillsammans med våra entreprenörer för att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt med minsta möjliga påverkan. Att bygga om en väg av Ekerövägens storlek kommer däremot alltid att påverka omgivningen med buller och förändringar i framkomligheten. Det går helt enkelt inte att bygga annars. Vi har också ett antal krav att ta hänsyn till, till exempel gör de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Det här gör vi på Ekerövägen

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken. Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna. Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.

Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.