Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Byggstart i Igelbäckens kulturreservat

Trafikverket genomför i samråd med Stockholm Stad meandring av Igelbäcken vid Eggeby gård.

Meandring innebär att man återskapar bäckens naturliga kurviga form och med hjälp av död ved och stenblock skapar goda förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Nu börjar vi förbereda för arbetet längs med Igelbäcken. Vår entreprenör ska gränsa av området med staket och etablera sig med material och maskiner. Vi kommer att leda om cykelvägen på vissa sträckor. Var uppmärksam på skyltningen.

Arbetet utförs vardagar kl 07.00-18.00. Vårt arbete kommer att innebära viss ökad trafik i området.

Snart börjar vi schakta för den nya bäckfåran.

Läs mer om våra kompensationsåtgärder