Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Tillsammans för tryggare byggen i E4 Förbifart Stockholm

Tisdagen 20 september klockan 13.00 krokar projekt E4 Förbifart Stockholm och våra entreprenörer arm i Håll Nollans säkerhetspush.

Håll nollans säkerhetspush är en manifestation som visar att vi kan skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar.

Tisdagen den 20 september klockan 13.00 gör vi ett produktionsstopp på våra byggen och tillsammans stannar vi upp och uppmärksammar hur vi kan bidra till en säkrare arbetsplats.

Trafikverket är en av tretton initiativtagare till Håll Nollan som är en förening med över 90 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i byggbranschen.

Trafikverket genomför Håll nollans säkerhetspush

I projekt E4 Förbifart Stockholm genomför vi säkerhetspushen delvis som ett digitalt evenemang där Johan Löw, sektionschef för tunnlarna i projektet, pratar om vikten av samverkan i säkerhet -och arbetsmiljöfrågor tillsammans med en av våra entreprenörer, och delvis aktiviteter ute på våra arbetsplatser.

- Håll Nollans säkerhetspush är en manifestation för att visa att samverkan - där vi lyssnar på varandra och gemensamt hittar bra lösningar - har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch, säger Caroline Wester, tillförordnad funktionsansvarig byggarbetsmiljö.

Läs mer om Håll Nollans säkerhetspush på länken här under.

Håll Nollans säkerhetspush 2022