Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Stora asfalteringsarbeten längs Ekerövägen i september och oktober

Med start i slutet av den här veckan, vecka 38, och till och med mitten på oktober kommer vi att asfaltera långa sträckor längs med Ekerövägen. Du som åker bil eller buss kommer stundtals att påverkas av våra arbeten.

Vi arbetar intensivt med att bygga det nya kollektivkörfältet längs Ekerövägen. Med start i slutet av den här veckan och fram till mitten av oktober kommer vi att asfaltera på flera platser. Vi gör arbetena för att längre fram kunna flytta över trafiken till den nya vägen och förbättra framkomligheten.

Vi asfalterar i fyra olika områden

Först ut är arbetena vid den nya cirkulationen vid Edeby. Här börjar vi med att öppna upp cirkulationen för trafik i slutet av den här veckan (vecka 38), för att sen asfaltera om ett par veckor. Avsmalningen från tre filer till två filer flyttar vi sen fram cirka 500 meter i riktning mot Stockholm.

Vi asfalterar även mellan Kantonkorsningen och Karusellplan. Här asfalterar vi den nya gång- och cykelvägen och även en bit av körbanan. Vi lägger också asfalt på gång- och cykelvägen under Nockebybron mot Brostugan.

Den fjärde platsen vi asfalterar på är från den nya cirkulationen vid Tillflykten och mot den nya cirkulationen vid Edeby. På den här sträckan är det stora mängder av asfalt som vi ska lägga ut. Totalt rör det sig här om cirka 22 000 kvadratmeter asfalt, vilket motsvarar drygt tre fotbollsplaner.

En del av arbetena påverkar framkomligheten – men inte hela tiden

Vi kommer att arbeta dagtid, på kvällar och på nätter. En del av våra arbeten kommer inte påverka trafiken alls. För att störa framkomligheten så lite som möjligt planerar vi även att genomföra de arbeten som påverkar trafiken mest under kvällar och nätter, då färre personer åker på Ekerövägen. I samband med kvälls- och nattarbetena kan det på korta sträckor vara endast ett körfält öppet i båda körriktningarna.

En del arbeten behöver vi däremot göra dagtid, trots att de påverkar trafiken på Ekerövägen. Det beror på dels de stora mängderna asfalt som ska transporteras till arbetsområdet och dels för att vi ska asfaltera delar som ansluter den nya vägen med den gamla.

Var uppmärksam på tillfälliga omledningar

För att kunna genomföra arbetena behöver vi ibland göra tillfälliga omledningar av trafiken. Det gör att linjemarkeringarna på vägen kanske inte alltid stämmer under tiden vi arbetar med asfalteringen. Vi skyltar tydligt upp körbanan men ber dig ändå vara särskilt uppmärksam på eventuella ändringar i körbanan under de här veckorna.