Logga in
Logga in

Ekerövägen blir klar ett år senare - Nockebybron får vänta

Ekerövägens nya kollektivkörfält mellan Edeby och Nockebybron kan inte öppnas för trafik 2023, utan bedöms bli färdigt 2024. Vi flyttar fram breddningen av Nockebybron tills dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Öppningen av det nya kollektivkörfältet mellan Edeby och Nockebybron flyttas alltså fram till 2024. Sträckan mellan Tappström och Edeby blir klar under 2023 som planerat.

Orsaken är bland annat att vi under arbetet upptäckt att detaljer i våra handlingar varit felaktiga när det gäller markhöjder och mängden ledningar i marken. Detta har gjort att vi måste lägga till arbeten, som blir mer tidskrävande och komplicerade av att vi arbetar på begränsade ytor genom världsarvet Drottningholm.

Även korta störningar får stora konsekvenser med långvariga köer på Ekerövägen. En del av arbetena på Nockebybron måste utföras med svängspannet i öppet läge med avstängd trafik och risk för långvariga köer. För att störa framkomligheten så lite som möjligt skjuter vi därför upp breddningen av Nockebybron tills E4 Förbifart Stockholm har öppnat nya vägar från Ekerö till fastlandet i norr och i söder 2030.

– Ekeröborna har visat stort tålamod under vårt arbete med vägen, säger Tomas Flykt, projektledare Trafikverket. Vi vill inte riskera stora och långvariga köer, därför väntar vi med bron tills det finns två nya vägar mellan Ekerö och fastlandet.

Detta innebär att den drygt 700 meter långa Nockebybron förblir trefilig tills den kan breddas till fyra filer.

- För att underlätta för rusningstrafiken kommer vi att undersöka möjligheten att som en tillfällig lösning använda mittkörfältet omväxlande mot Bromma och mot Ekerö, säger Tomas Flykt.

Flygbild Ekerövägen, trafikplats Edeby

Flygbild Ekerövägen, trafikplats Edeby.

Fakta

Ekerövägen mellan Tappström och Nockebybron byggs om för att skapa en smidigare trafiksituation för kollektivtrafiken.

Sträckan har idag tre körfält, ett i riktning mot Ekerö och två i riktning mot Bromma.

Nockebybron har idag bara två körfält öppna på grund av ett arbete. När det är klart i början av 2023 får bron åter tre körfält: Två körfält varav ett för kollektivtrafik i riktning mot Bromma och ett körfält i riktning mot Ekerö.

2023 öppnar det nya kollektivkörfältet mellan Tappström och Edeby. Då får sträckan fyra körfält, två körfält varav ett för kollektivtrafik i vardera riktningen.

2024 blir det nya kollektivkörfältet klart längs hela Ekerövägen mellan Tappström och Nockebybron.

2030 öppnar E4 Förbifart Stockholm med nya anslutningar till fastlandet från Ekerö. Då kan Trafikverket göra klart breddningen av bron så även den får fyra körfält.