Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Mark- och miljööverdomstolen ger Trafikverket prövningstillstånd

Mark- och miljödomstolen avslog i april 2022 Trafikverkets ansökan om ändring i en miljödom som gäller grundvatten som läcker in i tunnlar i norra delen av E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket överklagade.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ge prövningstillstånd.

- Vi välkomnar domstolens beslut, säger Anders Selström, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Berggrunden längs en sträcka på två kilometer mellan Grimsta IP och Vinsta i norra delen av E4 Förbifart Stockholm är av en kvalitet som gör att det läcker in mer grundvatten än förväntat. Mängden vatten som läcker in gör att det finns en risk att Trafikverket inte kan följa den miljödom som gäller tunnlarna i det här området när de är färdigbyggda.

Därför begärde Trafikverket ändring av miljödomen. Mark- och Miljödomstolen avslog begäran. Trafikverket överklagade sedan till Mark- och miljööverdomstolen.

Nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen gett prövningstillstånd och kommer att pröva Trafikverkets begäran om ändring av miljödomen.

- Vi avvaktar vad domstolen kommer fram till i sin prövning, säger Anders Selström. Och vi fortsätter att arbeta med den viktigaste åtgärden för att inte påverka grundvattennivån, att täta berget runt tunnlarna.

Läs mer om varför Trafikverket har överklagat.

Läs mer om hur omgivningen påverkas när vi bygger tunnel.

Se en film om vattnets väg genom berg och tunnel.