Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nästa vecka jobbar vi med schakt- och ledningsarbeten nära Björksätravägen

Vi kommer att lägga om ledningar i området nära Björksätravägen och Skärholmsvägen. Det innebär att cykel och gångbanan tillfälligt leds om.

De här arbetena gör vi för att vattenhanteringen ska fungera i det nya tunnelsystemet med E4 Förbifart Stockholm. Vi arbetar i tre etapper för att få så liten påverkan som möjligt för gång och cykeltrafiken.

Våra arbeten sker vardagar dagtid och kommer att pågå under hösten. Arbetet beräknas vara klart i december.

Tack för visad hänsyn!