Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu skjuter vi den nya Tappströmsbron på plats

Inom kort skjuter vi ståldelen till den nya Tappströmsbron på plats. Efter det asfalterar vi, målar väglinjer och sätter upp räcken och barriärer innan bron är redo att öppnas för trafik.

Under de senaste veckorna har femton ståldelar till den nya bron levererats i omgångar till Tappström. Där har vår entreprenör sedan svetsat ihop dem och inom kort kommer vi skjuta hela bron på plats. Vi räknar med att arbetet kommer ta ungefär en vecka.

– Det här är verkligen en stor milstolpe i projektet. Det finns inte så många öppningsbara broar i Sverige så bara det är speciellt i sig. Vid Tappström har vi dessutom en utmanande mark med tanke på all lera som finns där. Det har orsakat stora bekymmer och har ställt stora krav på hela grundläggningen av bron. Utöver det har vi precis som många andra också drabbats av försenade leveranser på grund av pandemin och kriget, så det är verkligen roligt att vi nu kan skjuta bron på plats, säger Tomas Flyckt, projektledare för breddningen av Ekerövägen på Trafikverket.

Film: Nu skjuter vi nya Tappströmsbron på plats

Ett tidskrävande arbete att riva den gamla bron

När den nya bron har öppnat för trafik börjar vi riva den gamla bron. Det är ett tidskrävande arbete där vi arbetar uppifrån brobanan med larvgrävare med hydrualhammare. Materialet kommer vi samla upp med pråmar nere i kanalen och kanalen kommer därför vara stängd för trafik.

Vi bygger den nya Tappströmsbron eftersom den nuvarande bron redan har breddats och inte kan breddas ytterligare. Maskineriet i bron är dessutom slitet och behovet av underhåll är stort. Den nya bron liknar den bro som redan finns i dag och blir lika hög. Däremot så blir den bredare, med fyra körfält istället för två, och med en gång- och cykelbana.

Den nya Tappströmsbron får även en annan typ av öppningsanordning än den nuvarande bron. Istället för att öppnas med en klaff som den nuvarande kommer den nya bron att öppnas genom att den lyfts och sedan vrids. En svängbro är en mer effektiv brotyp än en klaffbro eftersom den är mer ekonomisk att bygga, driva och underhålla.

Tomas Flyckt, projektledare för breddningen av Ekerövägen på Trafikverket.

Vi började bygga den nya bron för 1,5 år sen

Vi började det intensiva och omfattande arbetet med den nya Tappströmsbron för cirka 1,5 år sen. För att kunna göra våra arbeten som till stor del skett ute i kanalen behövde vi bygga en provisorisk pålbrygga. Innan dess hade vi monterat så kallade siltgardiner på träpålar i kanalen. Gardinerna fångar upp slam som grumlas upp från botten när vi arbetar med bron.

Efter det kunde vi börja arbetet med de sju brostöden som ska hålla uppe bron. Eftersom två av brostöden står ute i kanalen har vi ibland behövt använda oss av dykare för att göra undervattensgjutningar. Vid undervattensgjutningar sätter vi först upp stödväggar, så kallade spontar, i en fyrkant där brostödet ska stå. Sedan går dykaren ner och gjuter en så kallad tätkaka av betong i botten av fyrkanten. När betongen härdat kan vi pumpa ut vattnet och bygga brostödet ovanpå tätkakan.

I brostödet som vi gjutit närmast den nya cirkulationsplatsen kommer ett rum för alla tekniska installationer finnas tillsammans med ett övernattningsrum och pentry för brovakten. Den nya bron kommer att styras från Nockebybron, precis som den nu varande. Tekniken måste däremot finnas i bron för att det ska vara möjligt att öppna och stänga bron på plats.

Syntolkad film: Nu skjuter vi nya Tappströmsbron på plats