Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ny påfart vid E4/E20 i Vårby backe

Vi har byggt en påfartsramp som ansluter till E4/E20 söderut från Trafikplats Lindvreten Södra. Natten mellan 15 och 16 oktober öppnade vi den anslutande rampen i det nya läget. Vi lade om trafiken på en tillfällig väg.

För dig som trafikant innebär den nya lösningen att påfarten, som är längre än den gamla, ansluter längre söderut.

Trafikplats Lindvreten södra - en ny cirkulationsplats


Vi bygger om för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd. Vi rev bron i trafikplats Lindvreten och nu arbetar vi vidare med att bygga den nya trafikplatsen Lindvreten Södra som blir en cirkulationsplats med nya av- och påfarter.

För att kunna bygga klart de nya vägarna och den nya trafikplatsen behöver vi göra trafikomläggningar. Natten mellan fredag och lördag flyttade vi över trafiken i sidled till en tillfällig väg där trafiken på E4/E20 går nu.

Kartan visar området med den nya vägen och den nya påfartsrampen vid E4/E20 från trafikplats Lindvreten Södra i Vårby backe.

Klicka här för att få upp en större kartbild!