Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Tunneldrivningen på Lovö slår igenom

Under hösten når vi en rad milstolpar i bergarbetet på Lovö. Flera genomslag mellan tunneldelarna är planerade.

I mitten av november kommer vi ha sammanhängande tunnlar mellan arbetsområdena på norra Lovö och Edeby. Fler genomslag och sammanhängande tunnlar underlättar logistiken nere i tunnelsystemet.

Tunnlarna under Lovö är E4 Förbifart Stockholms största tunnelentreprenad. Under Lovö bygger vi en anläggning som är lika stor som hela Norra länken. Totalt ska vi spränga ut 16 000 meter tunnel under Lovö.

Läs mer om tunnlarna och Trafikverkets arbeten på Lovö

Ljus i tunnlarna vid Tillflykten

I mitten av oktober hade vi genomslag i den ena av de två ramptunnlarna vid Trafikplats Tillflykten. Genomslagssalvan sköts med stor försiktighet. I tunnelmynningen pågår armering och gjutning av de valv som senare ska utgöra tunnelmynningen. Även i den andra ramptunneln vid trafikplats Tillflykten väntar ett genomslag de närmaste veckorna.

Genomslag i en av ramptunnlarna vid trafikplats Tillflykten.

Genomslag i huvudtunnlarna.

Mitt under Lovö, cirka 70 meter under havsnivån, pågår ett intensivt arbete med att spränga ut E4 Förbifart Stockholms huvudtunnlar.

Vi driver tunnlarna under Lovö från två håll, med fronter från både Norra Lovö och från Edeby. I det södergående tunnelröret hade vi genomslag den nionde november och i det norrgående är det cirka 130 meter kvar till genomslag.

Förberedelser inför sprängning.

Huvudtunnlarna består av två tunnelrör ett för vardera riktningen med utrymningsvägar var 100:e meter. Vid normal tunnelframdrift spränger vi ungefär 5 meter i varje sprängsalva och vi driver front, eller stuff, framåt med ca. cirka 15 meter/vecka.

Läs mer om utrymning och säkerhet i E4 Förbifart Stockholm. 

Smidigare vägar

Med sammanhängande tunnlar mellan entreprenaden på Norra Lovö och Edeby, under jord, sparar vi både tid och resurser. Vi får en smidigare logistik för både personal, material och utforsling av bergmassor.

Hela tunnelsträckan i entreprenaden under Lovö är 7 kilometer lång.

Fartygstransporter sparar lastbilslaster

Även om logistiken under jord underlättar kvarstår en av de stora utmaningarna – att frakta och hantera material och bergmassor.

På Lovön har vi byggt två tillfälliga hamnar, en på norra delen och en på södra delen. Vi lastar fartygen via transportband, och forslar bort bergmassorna från sprängningarna i tunneln, sjövägen. På det sättet minimerar vi tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. 

Transportband som transporterar bergmassor till fartyget.

Vi fraktar bort nästan sex miljoner ton bergmassor sjövägen. Det har besparat vägnätet och den känsliga miljön på Lovö hundratusentals lastbilslaster.

Nu har vi börjat krossa och lagra det material som vi ska återanvända som underlag för vägbanan i tunnlarna.