Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Hansta Hage klar och arbetet i Igelbäcken i slutskede

Nu är arbetet i Hansta Hage färdigt. I Igelbäcken tar vi paus under vintern och återupptar och avslutar arbetet i vår.

Som en kompensation för den mark vi tar i anspråk i Hansta Naturreservat har vi byggt landskapsparken Hansta Hage. 
Den nya parken, som ska fungera som en entré till naturreservatet, ligger i ett område där det tidigare fanns en omskriven motocrossbana. 

Parken kommer vara stängd fram till sommaren så att flora och fauna får etablera sig ordentligt. Den nya gång- och cykelvägen mellan Akalla och Hägerstalund är nu öppen.

 

Grusgång bredvid damm

Skapandet av Hansta Hage är en åtgärd som vi gjort åt Stockholms Stad och nu lämnar vi över parken till dem. Vår entreprenör har planterat 1000-tals växter och skapat nya vattendrag och övervintringsplatser för salamandrar och andra groddjur.

Trädstammar staplade på varandra, grusgång och träd i höstfärger

Läs mer och se filmen med Maria Stormark om kompensationsåtgärder och vårt arbete för att skydda salamandrar. 

Meandring av Igelbäcken är klar

Illustration som visar böjarna i bäcken

Nu är meandringen av Igelbäcken i Igelbäckens kulturreservat klar och gång- och cykelvägen är öppen. Det pågår en del plantering i området. Vi pausar arbetet under vintern och återupptar det i vår. Då kommer vi att så gräs och avsluta arbetet i Igelbäcken.