Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nya Tappströmsbron på plats

I månadsskiftet oktober/november lanserade vi den nya Tappströmsbron. Med lansering menar vi att bron flyttades ut över kanalen och fick sitt permanenta läge.

I 1,5 år har vi arbetat med brostöd och landfästen till den nya bron över Tappström. Brostöd och landfästen är gjutna på plats. Svängspannet som är den öppningsbara delen, är byggd i stål och bestod av flera delar som vi svetsat ihop på plats.

Lansering och sänkning

Det tidskrävande precisionsarbetet med lanseringen började redan på måndagen den 31 oktober. Bron lyftes med domkrafter och placerades på vagnar som kallas "skidshoes".  

Själva lanseringen började på tisdagen och redan på onsdagen var lanseringen klar. När bron var i rätt läge började vi demontera domkrafterna och sänka ner bron på tillfälliga stöd och domkrafter. Sist sänkte vi bron sakta ner över brostöden och maskineriet.  

Återstående arbete

Nu återstår mycket arbete med vägbana, räcken och maskineri innan bron är klar för trafik. Vi ska testa och justera maskineriet och bron kommer vi att öppna och stänga många gånger innan vi är klara.

När bron är klar, och öppnar för trafik, kommer den att ha fyra körfält.

Läs mer om arbetet med Tappströmsbron