Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Underhållsarbete av trafiksignaler orsakade trafikstörningar

Under veckan har underhållsarbeten på Ekerövägen inneburit ovanligt stora framkomlighetsproblem. Trafikverket har nu åtgärdat problemen.

Den 20 och 21 december utfördes planerade underhållsarbeten vid trafiksignalsanläggningar på Lovö, i Drottningholm och vid Kanton. En anledning till underhållet är att skador hade upptäckts i signalanläggningarna på sträckan.

I ett fall tog underhållsarbetet längre tid än beräknat. I ett annat fall uppstod ett tekniskt fel, men detta fel har nu åtgärdats.

Ombyggnadsarbetet med mindre trafikomläggningar kan även fortsatt orsaka fördröjningar vid omflyttning av trafiksignaler eller kabelfel. Sträckan är i vanliga fall hårt belastad och då kan även små fel leda till stora konsekvenser.

Meningen var att trafikproblem skulle minska och säkerheten öka, inte att det skulle ställa till det för så många.

Vi planerar och förbereder våra arbeten utifrån att störa så lite som möjligt. Trafikverket beklagar att arbetena orsakat dessa trafikstörningar.