Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi spränger ovan jord på Norra Lovö

Våra arbeten med E4 Förbifart Stockholm pågår för fullt och du har säkert både sett, hört och känt våra arbeten under jord. Under de närmaste veckorna kommer Trafikverket utföra arbeten även ovan jord.

Kommande arbeten.

Från och med 30 januari 2023 (v.5) kommer vi att borra och spränga ovan jord och våra arbeten kan komma att höras för dig som bor eller vistas på Lovö och i Grimsta/ Hässelby. Arbetena sker inom arbetsområdet på norra Lovö (se karta).

Arbetet kan innebära en förändrad ljudbild i området en tid framöver. De flesta av arbetena genererar låga bullernivåer men vissa sprängsalvor kan höras mer än vanligt. Dessa arbeten kommer att ske dagtid.

Karta över Lovö med aktuellt område inringat

Karta över Lovö med E4 Förbifart Stockholm. Aktuellt arbtesområde på Norra Lovö inringat. Sprägning kan komma att höras även i Hässelby och Grimsta. 

Blir du störd eller har frågor?