Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Föreläsning om fynden från fornlämningar som hittades inför bygget av E4 Förbifart Stockholm

På Medeltidsmuseet kan du onsdagen den 22 februari höra arkeologen Andreas Forsgren berätta om utgrävningsresultaten från de arkeologiska undersökningar som gjordes i Hjulsta inför bygget av E4 Förbifart Stockholm.

Innan vi började bygga Vålbergabron och nya vägar i Hjulsta genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård omfattande arkeologiska utgrävningar på Järvafältet åren 2015–2017. Utgrävningarna gjordes eftersom man visste att Hjulsta var ett område av fornhistorisk betydelse. De fynd som arkeologerna hittade vid utgrävningarna har tidigare visats på Medeltidsmuseet i Stockholm.

Fynden från mellersta bronsåldern till vikingatid

Norr om E18 i Hjulsta hittade man ett stort gravfält med drygt 50 gravar och rester av cirka 14 hus. Söder om E18 hittades ett mindre gravfält från järnåldern med 16 gravar. Gravarna dateras från mellersta bronsåldern till vikingatid.

I området påträffades även en kultplats och drygt 200 amulettringar av järn. Utöver gravfälten och husen hittade arkeologerna drygt 160 glaspärlor i en och samma grav. Andra fynd som gjordes var brända ben, keramik, nitar av järn, kamfragment samt några fibulor, eller dräktspännen, av kopparlegering. 

Utifrån upptäckter som arkeol​oger gjort vid andra utgrävningar tror de att Hjulsta är en plats där människor har bott under många generationer, kanske uppemot 2 000 år.

Hur görs en an arkeologisk utgrävning?

De flesta arkeologiska undersökningarna i Sverige genomförs inför exploatering och sker i tre steg:

  1. Utredning
  2. Förundersökning
  3. Undersökning – då själva fornlämningen tas bort och dokumenteras


Sedan är marken klar att bygga på. Spåren av det som hänt och funnits på platsen dokumenteras och arkeologerna beskriver fynden de hittat.

Syftet med undersökningarna är att bevara kunskap. Dokumentation är viktig eftersom en arkeologisk undersökning alltid innebär att själva fornlämningen förstörs och att undersökningen aldrig kan göras om. Arkeologiska undersökningar får endast genomföras med tillstånd av länsstyrelsen.