Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Trafikomläggning lördag natt vid Vårby backe

En trafikomläggning kommer att ske i helgen av E4 södergående riktning i höjd med Vårby backe.

Trafikomläggningen äger rum kvällen/natten mellan lördag 4/2 och söndag 5/2 (kl 21:00-08:00). Under trafikomläggningen kommer vi att stänga av påfartsrampen som leder från cirkulationsplatsen vid McDonalds.

Mellan kl 22:00 lördag - 07:30 söndag kommer endast ett körfält vara öppet i södergående riktning. Efter trafikomläggningen kommer lika många körfält som tidigare att vara öppna.

Vi bygger om för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd.

Karta trafikplats Lindvreten Södra

Kartan visar området med den nya vägen och den nya påfartsrampen vid E4/E20 från trafikplats Lindvreten Södra i Vårby backe.

Klicka här för att få upp en större kartbild!