Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ett körfält stängs tillfälligt av på Akallalänken

Vecka 15 startar vi ett mindre arbete på Akallalänken, på väg 275 mellan Hjulsta och Akalla. Arbetet startar onsdag natt den 12 april och pågår i ungefär 4 veckor. Under den här perioden är endast ett körfält öppet.

Vi kommer att byta ut en vägtrumma i närheten av Hästa gård. Det här arbetet gör vi för att avvattningen av vägen och omliggande ytor ska fungera på ett bra sätt.

Under arbetets gång kommer endast ett körfält vara öppet. Det innebär att vi reglerar trafiken med rödljussignaler. Köbildning kan uppstå under vissa tider. Gång och cykeltrafik kommer att ledas runt arbetsområdet. Följ orange vägvisning.

Tack för visad förståelse!